Učni listi - 1. razred

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

Slovenščina 1r.

1. Slovenščina za prvi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se slovenščine za prvi razred osnovne šole . Odkrijte  jezik in kulturo. Priročnik za učenje slovenske pisave za 1. razred osnovne šole. #Slovenščina #prviRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Besede

- poišči enake besede in obkroži črke;
- poišči in pobarvaj enake črke;
- poišči enake in obkroži črke.
- poišči črko, ki je spremenjena
- preslikaj oz. poišči posamezne črke
- preslikaj oz. prepiši besede

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Dolge – kratke besede

- pobarvaj lističe z dolgo besede rdeče, s kratko besedo pa modro;
- pod dolgo besedo naredi črtico ( ___ ), pod kratko pa piko ( · ).
- pobarvaj dolge besede
- poišči kratke besede
- poišči enako besedo

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Glasovi

- glasno »preberi« sličice. Koliko glasov slišiš?


Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Prvi glas

- pobarvaj sličice, ki se začnejo na dani glas;
- obkroži sličici, ki se začenjata na enak glas.
- poveži dve sličici, ki se začenjata na isti glas
- poveži sličice z začetnim glasom
- obkroži sličico, ki se ne začne na isti glas

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Zadnji glas

- pobarvaj sličice, ki se končajo na dani glas;
- obkroži sličici, ki se končata na enak glas.
- poveži po dve sličici, ki se začenjata na isti glas
- obkroži sličice, ki se začnejo na enak glas
- poveži sličice z zadnjim glasom
- obkroži sličico, ki se ne konča na isti glas

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Grafomotorika

- dokončaj in pobarvaj sliko.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Labirint

- pomagaj miški poiskati pravo pot do sira;
- Lukec je izgubil dudo. Pomagaj mu jo poiskati;
- pomagaj Tomažu in Mateju ujeti ribo.
- pomagaj Anji poiskati punčko
- pokaži pot delavcu

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Podobnosti Razlike

- poišči različen predmet in ga obkroži;
- pobarvaj enaka predmeta.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Rime

- poveži
- poveži besedi, ki se rimata.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Zlogi

- glasno »preberi« sličice in zraven ploskaj. Za vsak plosk nariši X;
- glasno »preberi« sličice in zraven ploskaj. Sličice poveži s pravim številom pik.


 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Zlogi prvi

- ugotovi, kaj sodi skupaj. Sličice poveži;
- preberi prvo sličico. Glasno izgovori prvi del besede.;
- pobarvaj tisto sličico, ki ima prvi del besede enak.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Zlogi zadnji

- ugotovi, kaj sodi skupaj. Sličice poveži;
- preberi prvo sličico. Glasno izgovori zadnji del besede;
- pobarvaj tisto sličico, ki ima zadnji del besede enak.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Matematika 1r.

1. Matematika za prvi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za prvi razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #PrviRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Aritmetika

- števila do 10 - dokončaj
- števila do 10 - nariši člane množic.
- vpiši predhodnike in naslednike
- vstavi znak < = >
- zapiši predhodnike števil
- zapiši naslednike števil
- nariši toliko predmetov, kolikor je pik
- preštej pobarvane kvadrate v stolpcih
- zamenjaj seštevanca in izračunaj
- dokončaj račun

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Geometrija

- večje kroge pobarvaj rdeče, manjše modro;
- trikotnike pobarvaj modro, kroge rumeno, kvadrate zeleno;
- pobarvaj najmanjši predmet;
- večje trikotnike  pobarvaj zeleno, manjše rumeno;
- trikotnike pobarvaj modro, kroge črno, kvadrate zeleno;
- pobarvaj največji predmet;
- predmete na levi pobarvaj z rdečo barvo;
- velikemu doriši malo;
- pobarvaj največji lik z zeleno, najmanjši pa z modro barvo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Odštevanje do 10

- izračunaj;
- prečrtaj in izračunaj;
- dopolni;
- nadaljuj zaporedje;
- izpolni;
- vstavi znak <, >, =;
- poveži.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Seštevanje in odštevanje do 10

- izračunaj račune;
- sestavi štiri račune;
- izpolni tabelo;
- vstavi znak <, >, =;
- nadaljuj zaporedje.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Kartice od 1 do 20

Kartice od 1 -20
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Matematika Vaje

1. Vaje Seštevanje do 10


Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


2. Vaje odštevanje do 10


Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Vaje seštevanje in odštevanje do 10


Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Prej, za, vmes


Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Manjše, večje, enako


Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Manjkajoče številke


Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Spoznavanje okolja 1r.

1. Spoznavanje okolja za prvi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerUčbenik za učenje o okolju za 1. razred osnovne šole
2. Spoznavanje okolja

- kaj ima vsak človek?
- kako ti je ime?
- kako se pišeš?
- kaj lahko še povemo, kadar se predstavimo?
- napiši svoj naslov?
- ali smo si ljudje podobni?
- ali se ljudje med seboj tudi razlikujemo?
- po čem se ljudje med seboj razlikujemo?
- kaj rad delaš?
- kaj rad ješ?
- kaj imamo ljudje še podobno ali različno?
- kako se imenujejo prvi zobje, ki ti izpadejo?
- kateri zobje zrastejo namesto mlečnih?
- ali stalni zobje zrastejo vse istočasno?
- čemu se morajo otroci prilagoditi ob prihodu v šolo?
- ali v šoli lahko vsak otrok uveljavlja svoje želje in interese?
- kako otroci lahko uskladijo želje in interese z drugimi otroki v skupini?
- ali pride v šoli tudi do konfliktov oz sporov?
- zakaj pride do sporov?
- ali ima šola ime?
- kako se imenuje tvoja šola?
- kaj je v šoli?
- kako je ime tvoji učiteljici?
- kako je ime tvoji vzgojiteljici?
- naštej prostore v šoli?
- kaj delamo v telovadnici?
- kaj delamo v jedilnici?
- kaj je v knjižnici?
- kdo dela v knjižnici?
- kaj je zbornica?
- kdo je v ravnateljevi pisarni?
- kdo je ravnatelj?
- kdo dela v kuhinji?
- kaj delajo kuharice?
- kaj je učilnica?
- kaj je v učilnici?
- kaj so učenci istega razreda?
- ali v šoli veljajo pravila?
- kakšna pravila veljajo v šoli?
- kakšni moramo biti vedno v prometu?
- kaj moramo v rpometu upoštevati?
- komu so namenjeni prometni znaki?
- kje moramo biti v prometu še posebej pazljivi?
- kaj uporabljamo zaradi boljše vidljivosti v prometu?
- kje imamo rumeno ruto?
- kje imamo kresničko?
- kje prečkamo cesto?
- kaj se moramo prepričati preden prečkamo cesto?
- kam pogledamo preden prečkamo cesto?
- ali se moramo na sredini ceste ustaviti?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Pisava 1.r

1. Slovenščina za prvi razred osnovne šole – pisava

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se slovenščine za prvi razred osnovne šole . Odkrijte  jezik in kulturo. Priročnik za učenje slovenske pisave za 1. razred osnovne šole. #Slovenščina #prviRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Velike in male pisane črke

Natisni na papir in pravilno prepiši besede s pisanimi črkami !


Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Pisane črke

Natisni na papir in pravilno vpiši črke  ! 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Tiskane črke

Natisni na papir in pravilno vpiši črke  ! 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Tiskana števila

Natisni na papir in pravilno vpiši številke  ! 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Prazen list A4

Vaje za pisanje številk in črk. Za tiskanje klikni na list


Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj. 

ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.