Učni listi - 1. razred

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .
Izberi razred: 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | Mat. |

Slovenščina 1r.

1. Besede

- poišči enake besede in obkroži črke;
- poišči in pobarvaj enake črke;
- poišči enake in obkroži črke.
- poišči črko, ki je spremenjena
- preslikaj oz. poišči posamezne črke
- preslikaj oz. prepiši besede2. Dolge/kratke besede

- pobarvaj lističe z dolgo besede rdeče, s kratko besedo pa modro;
- pod dolgo besedo naredi črtico ( ___ ), pod kratko pa piko ( · ).
- pobarvaj dolge besede
- poišči kratke besede
- poišči enako besedo3. Glasovi

- glasno »preberi« sličice. Koliko glasov slišiš?
4. Prvi glas

- pobarvaj sličice, ki se začnejo na dani glas;
- obkroži sličici, ki se začenjata na enak glas.
- poveži dve sličici, ki se začenjata na isti glas
- poveži sličice z začetnim glasom
- obkroži sličico, ki se ne začne na isti glas5. Zadnji glas

- pobarvaj sličice, ki se končajo na dani glas;
- obkroži sličici, ki se končata na enak glas.
- poveži po dve sličici, ki se začenjata na isti glas
- obkroži sličice, ki se začnejo na enak glas
- poveži sličice z zadnjim glasom
- obkroži sličico, ki se ne konča na isti glas6. Grafomotorika

- dokončaj in pobarvaj sliko.


7. Labirint

- pomagaj miški poiskati pravo pot do sira;
- Lukec je izgubil dudo. Pomagaj mu jo poiskati;
- pomagaj Tomažu in Mateju ujeti ribo.
- pomagaj Anji poiskati punčko
- pokaži pot delavcu8. Podobnosti – razlike

- poišči različen predmet in ga obkroži;
- pobarvaj enaka predmeta.9. Rime

- poveži
- poveži besedi, ki se rimata.10. Zlogi

- glasno »preberi« sličice in zraven ploskaj. Za vsak plosk nariši X;
- glasno »preberi« sličice in zraven ploskaj. Sličice poveži s pravim številom pik.


 11. Zlogi prvi

- ugotovi, kaj sodi skupaj. Sličice poveži;
- preberi prvo sličico. Glasno izgovori prvi del besede.;
- pobarvaj tisto sličico, ki ima prvi del besede enak.12. Zlogi zadnji

- ugotovi, kaj sodi skupaj. Sličice poveži;
- preberi prvo sličico. Glasno izgovori zadnji del besede;
- pobarvaj tisto sličico, ki ima zadnji del besede enak.
Matematika Vaje

1. VAJE – SEŠTEVANJE do 10
2. VAJE – ODŠTEVANJE do 10
3. VAJE – SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE do 10
4. PREJ, ZA, VMES
5. MANJŠE, VEČJE, ENAKO
6. MANJKAJOČE ŠTEVILKE

Matematika 1r.

1. ARITMETIKA

- števila do 10 - dokončaj
- števila do 10 - nariši člane množic.
- vpiši predhodnike in naslednike
- vstavi znak < = >
- zapiši predhodnike števil
- zapiši naslednike števil
- nariši toliko predmetov, kolikor je pik
- preštej pobarvane kvadrate v stolpcih
- zamenjaj seštevanca in izračunaj
- dokončaj račun2. Geometrija

- večje kroge pobarvaj rdeče, manjše modro;
- trikotnike pobarvaj modro, kroge rumeno, kvadrate zeleno;
- pobarvaj najmanjši predmet;
- večje trikotnike  pobarvaj zeleno, manjše rumeno;
- trikotnike pobarvaj modro, kroge črno, kvadrate zeleno;
- pobarvaj največji predmet;
- predmete na levi pobarvaj z rdečo barvo;
- velikemu doriši malo;
- pobarvaj največji lik z zeleno, najmanjši pa z modro barvo.3. Odštevanje do 10

- izračunaj;
- prečrtaj in izračunaj;
- dopolni;
- nadaljuj zaporedje;
- izpolni;
- vstavi znak <, >, =;
- poveži.4. Seštevanje in odštevanje do 10

- izračunaj račune;
- sestavi štiri račune;
- izpolni tabelo;
- vstavi znak <, >, =;
- nadaljuj zaporedje.5. Kartice od 1 -20

Kartice od 1 -20Spoznavanje okolja 1r.

1. SPOZNAVANJE OKOLJA

- kaj ima vsak človek?
- kako ti je ime?
- kako se pišeš?
- kaj lahko še povemo, kadar se predstavimo?
- napiši svoj naslov?
- ali smo si ljudje podobni?
- ali se ljudje med seboj tudi razlikujemo?
- po čem se ljudje med seboj razlikujemo?
- kaj rad delaš?
- kaj rad ješ?
- kaj imamo ljudje še podobno ali različno?
- kako se imenujejo prvi zobje, ki ti izpadejo?
- kateri zobje zrastejo namesto mlečnih?
- ali stalni zobje zrastejo vse istočasno?
- čemu se morajo otroci prilagoditi ob prihodu v šolo?
- ali v šoli lahko vsak otrok uveljavlja svoje želje in interese?
- kako otroci lahko uskladijo želje in interese z drugimi otroki v skupini?
- ali pride v šoli tudi do konfliktov oz sporov?
- zakaj pride do sporov?
- ali ima šola ime?
- kako se imenuje tvoja šola?
- kaj je v šoli?
- kako je ime tvoji učiteljici?
- kako je ime tvoji vzgojiteljici?
- naštej prostore v šoli?
- kaj delamo v telovadnici?
- kaj delamo v jedilnici?
- kaj je v knjižnici?
- kdo dela v knjižnici?
- kaj je zbornica?
- kdo je v ravnateljevi pisarni?
- kdo je ravnatelj?
- kdo dela v kuhinji?
- kaj delajo kuharice?
- kaj je učilnica?
- kaj je v učilnici?
- kaj so učenci istega razreda?
- ali v šoli veljajo pravila?
- kakšna pravila veljajo v šoli?
- kakšni moramo biti vedno v prometu?
- kaj moramo v rpometu upoštevati?
- komu so namenjeni prometni znaki?
- kje moramo biti v prometu še posebej pazljivi?
- kaj uporabljamo zaradi boljše vidljivosti v prometu?
- kje imamo rumeno ruto?
- kje imamo kresničko?
- kje prečkamo cesto?
- kaj se moramo prepričati preden prečkamo cesto?
- kam pogledamo preden prečkamo cesto?
- ali se moramo na sredini ceste ustaviti?
Pisava 1.r


 

Izberi razred: 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | Mat. |
ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.