Učni listi - 1. razred - Matematika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Matematika za prvi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za prvi razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #PrviRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Aritmetika

- števila do 10 - dokončaj
- števila do 10 - nariši člane množic.
- vpiši predhodnike in naslednike
- vstavi znak < = >
- zapiši predhodnike števil
- zapiši naslednike števil
- nariši toliko predmetov, kolikor je pik
- preštej pobarvane kvadrate v stolpcih
- zamenjaj seštevanca in izračunaj
- dokončaj račun

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Geometrija

- večje kroge pobarvaj rdeče, manjše modro;
- trikotnike pobarvaj modro, kroge rumeno, kvadrate zeleno;
- pobarvaj najmanjši predmet;
- večje trikotnike  pobarvaj zeleno, manjše rumeno;
- trikotnike pobarvaj modro, kroge črno, kvadrate zeleno;
- pobarvaj največji predmet;
- predmete na levi pobarvaj z rdečo barvo;
- velikemu doriši malo;
- pobarvaj največji lik z zeleno, najmanjši pa z modro barvo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Odštevanje do 10

- izračunaj;
- prečrtaj in izračunaj;
- dopolni;
- nadaljuj zaporedje;
- izpolni;
- vstavi znak <, >, =;
- poveži.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Seštevanje in odštevanje do 10

- izračunaj račune;
- sestavi štiri račune;
- izpolni tabelo;
- vstavi znak <, >, =;
- nadaljuj zaporedje.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Kartice od 1 do 20

Kartice od 1 -20
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.