Učni listi - 2. razred

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

Slovenščina 2r.

1. Slovenščina za drugi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se slovenščine za drugi razred osnovne šole . Odkrijte  jezik in kulturo. Priročnik za učenje slovenske pisave za drugi razred osnovne šole. #Slovenščina #drugiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Abeceda – mala tiskana

- pobarvaj črko a, pobarvaj črko b, pobarvaj črko c;
- pobarvaj črko č, pobarvaj črko d, pobarvaj črko e;
- pobarvaj črko f, pobarvaj črko g, pobarvaj črko h;
- pobarvaj črko i, pobarvaj črko j, pobarvaj črko k;
- pobarvaj črko l, pobarvaj črko m, pobarvaj črko n;
- pobarvaj črko o, pobarvaj črko p, pobarvaj črko r;
- pobarvaj črko s, pobarvaj črko š, pobarvaj črko t;
- pobarvaj črko u, pobarvaj črko v, pobarvaj črko z;
- pobarvaj črko ž.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Abeceda – velika tiskana

- pobarvaj črko A, pobarvaj črko B, pobarvaj črko C;
- pobarvaj črko Č, pobarvaj črko D, pobarvaj črko E;
- pobarvaj črko F, pobarvaj črko G, pobarvaj črko H;
- pobarvaj črko I, pobarvaj črko J, pobarvaj črko K;
- pobarvaj črko L, pobarvaj črko M, pobarvaj črko N;
- pobarvaj črko O, pobarvaj črko P, pobarvaj črko R;
- pobarvaj črko S, pobarvaj črko Š, pobarvaj črko T;
- pobarvaj črko U, pobarvaj črko V, pobarvaj črko Z;
- pobarvaj črko Ž.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Beseda

- zapiši besede, kot je prav;
- v kvadratu poišči skriti besedi;
- poišči enaki besedi in ju pobarvaj z enako barvo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Glas – Črka

- v okvirčke na pod sličicami vpiši prve črke;
- v okvirčke nariši sličice, ki se začnejo na prve črke;
- sličice poveži s pravimi prvimi črkami.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Male tiskane črke

b - d
- v besedah pobarvaj vse črke b;
- izpiši besede, ki imajo črko d;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko b z rdečo, črko d pa z zeleno barvo.

m - n
- v besedah pobarvaj vse črke m;
- izpiši besede, ki imajo črko n;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko m z rdečo, črko n pa z zeleno barvo.


o - a
- v besedah pobarvaj vse črke a;
- izpiši besede, ki imajo črko o;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko a z rdečo, črko o pa z zeleno barvo.

p - b
- v besedah pobarvaj vse črke b;
- izpiši besede, ki imajo črko p;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko p z rdečo, črko b pa z zeleno barvo.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Nasprotja

- poveži nasprotja;
- besedi poišči nasprotno besedo in jo pobarvaj;
- dopolni nasprotja.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Pomanjševalnice

- pomanjšaj živali in predmete;
- poveži.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Poved

- prepiši spodnje povedi;
- dopolni povedi;
- loči poved in jo prepiši.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Zlog

- iz zlogov sestavi čimveč besed;
- dopolnil z zlogi: mo, ka, na, da, za, ja;
- dopolnil manjkajoči zlog.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Matematika 2r.

1. Matematika za drugi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za drugi razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #drugiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Besedilne naloge

- kuža Muri je imel včeraj 9 kosti, danes 3 manj;
- klovn Smeško je včeraj nastopil 8 krat, danes pa 5 krat;
- muca Copatarica je otrokom odnesla 4 modre, 5 rdečih copat;
- David je pritekel na cilj drugi, Žiga pa štiri mesta za njim;
- seštej števili 12 in 5;
- seštevek dveh števil je 15. Prvo število je 7;
- stric bo opremil novo stanovanje. Kupil bo naslonjač, mizo, 2 omari;
- v dnevni sobi je v vazi 8 tulipanov. V kuhinji je vaza z enakim številom;
- na veji sedi  5 vrabčkov. Prileteli so še 4 vrabčki.;
- veverica je skrila v prvo duplo 11 lešnikov, v drugo 4 želode;
- v omari ima Sara 5 plišastih medvedkov in 4 plišaste kužke;
- če nekemu številu dodaš 6, dobiš 12. Katero število je to?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Geometrija

- pobarvaj;
- število likov iz zgornje naloge prikaži v tabeli;
- nariši 4 ravne, 5 krivih in 6 sklenjenih črt;
- razvrsti like po danih lastnostih v diagram;
- nariši drugi del;
- na črto zapiši ime lika;
- s pomočjo slike odgovori na vprašanja;
- nesklenjene črte skleni.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Kombinatorika

- like razporedi na  vse možne načine;
- na koliko načinov lahko razporediš trikotnike?
- dopolni;
- razporedi zvezdice na vse možne načine;
- like nariši v preglednico.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Manjkajoči člen

- izračunaj manjkajoči člen;
- dopolni;
- izračunaj razliko.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Seštevanje in odštevanje do 10

- izračunaj;
- računaj. Poišči pare;
- izpolni tabelo;
- sestavi štiri račune.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Seštevanje in odštevanje do 20

- izračunaj;
- dodajaj 3;
- odštevaj 4;
- iz števil, ki so povezana s črto, zapiši račune seštevanja;
- izpolni tabelo;
- Janko in Metka sta nabirala lešnike;
- mama je dala Manci 20 SIT. Za liziko je porabila 9 SIT.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Seštevanje in odštevanje do 100

- izračunaj;
- izračunaj vsoto števil;
- vstavi znak <, >, =;
- od vsote števil 40 in 50 odštej 80. Koliko dobiš?
- dopolni tabelo;
- od vsote števil 50 in 40 odštej razliko števil 80 in 60;
- od 60 odštej vsoto števil 10 in 20. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Števila do 20

- dopolni;
- vstavi znak <, >, =;
- vpiši predhodnike in naslednike števil;
- uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim;
- dopolni tabelo;
- v vsaki vrsti pobarvaj toliko krogov, kolikor jih narekuje številka.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Števila do 100

- dopolni tabelo;
- vpiši manjkajoča števila;
- vstavi znak <, >, =;
- uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim;
- nadaljuj zaporedje;
- pobarvaj tiste kroge, na katerih so zapisana števila večja od 24;
- zapiši števila od največjega do najmanjšega.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Uvod v množenje in deljenje

- dopolni;
- račune seštevanja zapiši kot račune množenja;
- zapiši v obliki množenja in izračunaj;
- zapiši drugače in izračunaj;
- Marko ima 14 krožcev. Razdeli jih na dva kupčka;
- izračunaj račune. Pomagaj si s sličicami.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Spoznavanje okolja 2r.

1. Spoznavanje okolja za drugi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerUčbenik za učenje o okolju za 2. razred osnovne šole
2. Spoznavanje okolja

- ali se ljudje skozi življenje spreminjamo?
- kaj je zgodi z nami vsako leto?
- ali ima človekovo življenje različna obdobja?
- naštej obdobja človekovega življenja!
- ali so obdobja človekovega življenja enako dolga?
- kaj se zgodi z vsemi živimi bitji?
- kaj je vsak človek ob rojstvu?
- ali vsak človek umre star?
- v katerem obdobju življenja lahko nastopi smrt?
- kakšni so vzroki za smrt?
- kaj je pomembno za zdravo življenje?
- kaj slabo vpliva na naše zdravje?
- ali na zemlji živimo enaki ljudje?
- ali se ljudje med seboj razlikujemo?
- ali se ljudje med seboj razlikujemo na več načinov?
- kako se ljudje razlikujemo?
- ali smo ljudje enaki?
- ali si ljudje svobodno izbiramo različne vloge v življenju?
- ali si otroci in odrasli ne glede na spol izbiramo različne igre, vrste športa,
- ali pri vas doma vsak opravlja svoje delo?
- ali si med seboj tudi pomagate?
- ali lahko vse stvari naredi en sam?
- kaj je v družini, med prijatelji, sošolci in znanci pomembno?
- zakaj je pomembno, da se spoštujemo in upoštevamo drug drugega?
- ali so vse šole enake?
- po čem se razlikujejo šolske stavbe?
- po čem se razlikujejo šole?
- kaj ima vsaka šola?
- kako se imenuje tvoja šola?
- kaj ima šola?
- kdo vodi šolo?
- kdo je zaposlen v šoli?
- kako imenujemo šolski prostor, v katerem poteka pouk?
- kako se imenuje prostor, kje poteka športna vzgojA?
- kje jeste kosilo?
- kako se imenuje učilnica, v kateri so računalniki?
- kaj delajo otroci pri šolskih in obšolskih dejavnostih?
- kdo nas obvešča o dogajanju na šoli?
- katere dejavnosti obiskujejo otroci?
- naštej nekaj dejavnosti, ki jih obiskujejo otroci?
- ali so nekoč ljudje živeli enako kot danes?
- zakaj so ljudje nekoč živeli drugače?
- kako vemo, da so ljudje nekoč živeli drugače?
- kaj nam še pripoveduje o življenju nekoč?
- kakšno hrano so jedli nekoč?
- ali so na kmetih živeli drugače kot v mestih?
- ali so imeli nekoč televizijo?
- kaj so delali ob dolgih zimskih večerih?
- ali so nekoč poznali avtomobile?
- s čim so se nekoč vozili?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.