Učni listi - 2. razred - Matematika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Matematika za drugi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za drugi razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #drugiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Besedilne naloge

- kuža Muri je imel včeraj 9 kosti, danes 3 manj;
- klovn Smeško je včeraj nastopil 8 krat, danes pa 5 krat;
- muca Copatarica je otrokom odnesla 4 modre, 5 rdečih copat;
- David je pritekel na cilj drugi, Žiga pa štiri mesta za njim;
- seštej števili 12 in 5;
- seštevek dveh števil je 15. Prvo število je 7;
- stric bo opremil novo stanovanje. Kupil bo naslonjač, mizo, 2 omari;
- v dnevni sobi je v vazi 8 tulipanov. V kuhinji je vaza z enakim številom;
- na veji sedi  5 vrabčkov. Prileteli so še 4 vrabčki.;
- veverica je skrila v prvo duplo 11 lešnikov, v drugo 4 želode;
- v omari ima Sara 5 plišastih medvedkov in 4 plišaste kužke;
- če nekemu številu dodaš 6, dobiš 12. Katero število je to?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Geometrija

- pobarvaj;
- število likov iz zgornje naloge prikaži v tabeli;
- nariši 4 ravne, 5 krivih in 6 sklenjenih črt;
- razvrsti like po danih lastnostih v diagram;
- nariši drugi del;
- na črto zapiši ime lika;
- s pomočjo slike odgovori na vprašanja;
- nesklenjene črte skleni.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Kombinatorika

- like razporedi na  vse možne načine;
- na koliko načinov lahko razporediš trikotnike?
- dopolni;
- razporedi zvezdice na vse možne načine;
- like nariši v preglednico.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Manjkajoči člen

- izračunaj manjkajoči člen;
- dopolni;
- izračunaj razliko.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Seštevanje in odštevanje do 10

- izračunaj;
- računaj. Poišči pare;
- izpolni tabelo;
- sestavi štiri račune.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Seštevanje in odštevanje do 20

- izračunaj;
- dodajaj 3;
- odštevaj 4;
- iz števil, ki so povezana s črto, zapiši račune seštevanja;
- izpolni tabelo;
- Janko in Metka sta nabirala lešnike;
- mama je dala Manci 20 SIT. Za liziko je porabila 9 SIT.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Seštevanje in odštevanje do 100

- izračunaj;
- izračunaj vsoto števil;
- vstavi znak <, >, =;
- od vsote števil 40 in 50 odštej 80. Koliko dobiš?
- dopolni tabelo;
- od vsote števil 50 in 40 odštej razliko števil 80 in 60;
- od 60 odštej vsoto števil 10 in 20. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Števila do 20

- dopolni;
- vstavi znak <, >, =;
- vpiši predhodnike in naslednike števil;
- uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim;
- dopolni tabelo;
- v vsaki vrsti pobarvaj toliko krogov, kolikor jih narekuje številka.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Števila do 100

- dopolni tabelo;
- vpiši manjkajoča števila;
- vstavi znak <, >, =;
- uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim;
- nadaljuj zaporedje;
- pobarvaj tiste kroge, na katerih so zapisana števila večja od 24;
- zapiši števila od največjega do najmanjšega.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Uvod v množenje in deljenje

- dopolni;
- račune seštevanja zapiši kot račune množenja;
- zapiši v obliki množenja in izračunaj;
- zapiši drugače in izračunaj;
- Marko ima 14 krožcev. Razdeli jih na dva kupčka;
- izračunaj račune. Pomagaj si s sličicami.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.