Učni listi - 2. razred - Slovenščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Slovenščina za drugi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se slovenščine za drugi razred osnovne šole . Odkrijte  jezik in kulturo. Priročnik za učenje slovenske pisave za drugi razred osnovne šole. #Slovenščina #drugiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Abeceda – mala tiskana

- pobarvaj črko a, pobarvaj črko b, pobarvaj črko c;
- pobarvaj črko č, pobarvaj črko d, pobarvaj črko e;
- pobarvaj črko f, pobarvaj črko g, pobarvaj črko h;
- pobarvaj črko i, pobarvaj črko j, pobarvaj črko k;
- pobarvaj črko l, pobarvaj črko m, pobarvaj črko n;
- pobarvaj črko o, pobarvaj črko p, pobarvaj črko r;
- pobarvaj črko s, pobarvaj črko š, pobarvaj črko t;
- pobarvaj črko u, pobarvaj črko v, pobarvaj črko z;
- pobarvaj črko ž.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Abeceda – velika tiskana

- pobarvaj črko A, pobarvaj črko B, pobarvaj črko C;
- pobarvaj črko Č, pobarvaj črko D, pobarvaj črko E;
- pobarvaj črko F, pobarvaj črko G, pobarvaj črko H;
- pobarvaj črko I, pobarvaj črko J, pobarvaj črko K;
- pobarvaj črko L, pobarvaj črko M, pobarvaj črko N;
- pobarvaj črko O, pobarvaj črko P, pobarvaj črko R;
- pobarvaj črko S, pobarvaj črko Š, pobarvaj črko T;
- pobarvaj črko U, pobarvaj črko V, pobarvaj črko Z;
- pobarvaj črko Ž.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Beseda

- zapiši besede, kot je prav;
- v kvadratu poišči skriti besedi;
- poišči enaki besedi in ju pobarvaj z enako barvo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Glas – Črka

- v okvirčke na pod sličicami vpiši prve črke;
- v okvirčke nariši sličice, ki se začnejo na prve črke;
- sličice poveži s pravimi prvimi črkami.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Male tiskane črke

b - d
- v besedah pobarvaj vse črke b;
- izpiši besede, ki imajo črko d;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko b z rdečo, črko d pa z zeleno barvo.

m - n
- v besedah pobarvaj vse črke m;
- izpiši besede, ki imajo črko n;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko m z rdečo, črko n pa z zeleno barvo.


o - a
- v besedah pobarvaj vse črke a;
- izpiši besede, ki imajo črko o;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko a z rdečo, črko o pa z zeleno barvo.

p - b
- v besedah pobarvaj vse črke b;
- izpiši besede, ki imajo črko p;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko p z rdečo, črko b pa z zeleno barvo.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Nasprotja

- poveži nasprotja;
- besedi poišči nasprotno besedo in jo pobarvaj;
- dopolni nasprotja.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Pomanjševalnice

- pomanjšaj živali in predmete;
- poveži.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Poved

- prepiši spodnje povedi;
- dopolni povedi;
- loči poved in jo prepiši.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Zlog

- iz zlogov sestavi čimveč besed;
- dopolnil z zlogi: mo, ka, na, da, za, ja;
- dopolnil manjkajoči zlog.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.