Učni listi - 2. razred - Spoznavanje okolja

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Spoznavanje okolja za drugi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerUčbenik za učenje o okolju za 2. razred osnovne šole
2. Spoznavanje okolja

- ali se ljudje skozi življenje spreminjamo?
- kaj je zgodi z nami vsako leto?
- ali ima človekovo življenje različna obdobja?
- naštej obdobja človekovega življenja!
- ali so obdobja človekovega življenja enako dolga?
- kaj se zgodi z vsemi živimi bitji?
- kaj je vsak človek ob rojstvu?
- ali vsak človek umre star?
- v katerem obdobju življenja lahko nastopi smrt?
- kakšni so vzroki za smrt?
- kaj je pomembno za zdravo življenje?
- kaj slabo vpliva na naše zdravje?
- ali na zemlji živimo enaki ljudje?
- ali se ljudje med seboj razlikujemo?
- ali se ljudje med seboj razlikujemo na več načinov?
- kako se ljudje razlikujemo?
- ali smo ljudje enaki?
- ali si ljudje svobodno izbiramo različne vloge v življenju?
- ali si otroci in odrasli ne glede na spol izbiramo različne igre, vrste športa,
- ali pri vas doma vsak opravlja svoje delo?
- ali si med seboj tudi pomagate?
- ali lahko vse stvari naredi en sam?
- kaj je v družini, med prijatelji, sošolci in znanci pomembno?
- zakaj je pomembno, da se spoštujemo in upoštevamo drug drugega?
- ali so vse šole enake?
- po čem se razlikujejo šolske stavbe?
- po čem se razlikujejo šole?
- kaj ima vsaka šola?
- kako se imenuje tvoja šola?
- kaj ima šola?
- kdo vodi šolo?
- kdo je zaposlen v šoli?
- kako imenujemo šolski prostor, v katerem poteka pouk?
- kako se imenuje prostor, kje poteka športna vzgojA?
- kje jeste kosilo?
- kako se imenuje učilnica, v kateri so računalniki?
- kaj delajo otroci pri šolskih in obšolskih dejavnostih?
- kdo nas obvešča o dogajanju na šoli?
- katere dejavnosti obiskujejo otroci?
- naštej nekaj dejavnosti, ki jih obiskujejo otroci?
- ali so nekoč ljudje živeli enako kot danes?
- zakaj so ljudje nekoč živeli drugače?
- kako vemo, da so ljudje nekoč živeli drugače?
- kaj nam še pripoveduje o življenju nekoč?
- kakšno hrano so jedli nekoč?
- ali so na kmetih živeli drugače kot v mestih?
- ali so imeli nekoč televizijo?
- kaj so delali ob dolgih zimskih večerih?
- ali so nekoč poznali avtomobile?
- s čim so se nekoč vozili?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.