Učni listi - 3. razred

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

Slovenščina 3r.

1. Slovenščina za tretji razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se slovenščine za tretji razred osnovne šole . Odkrijte  jezik in kulturo. Priročnik za učenje slovenske pisave za tretji razred osnovne šole. #Slovenščina #tretjiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Nadpomenke in podpomenke

- poveži;
- poimenuj naštete stvari z eno besedo;
- ena beseda je odveč. Katera?
- poišči besedo, ki opiše vse naštete besede.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Protipomenke

- Jaka in Jure sta dvojčka, a sta zelo različna;
- izpiši Jakove in Juretove nasprotne lastnosti;
- napiši da ali ne;
- izpiši Majine in Kajine nasprotne lastnosti.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Sopomenke

- deklica Tjaša si je za rojstni dan zaželela nenavadno darilo;
- izberi ustrezne besede in jih vpiši na črte;
- za narisane stvari poišči dve besedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Čestitka

- pobarvaj okvirček pred pravilnim odgovorom;
- v okvirček vpiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Opis osebe

- preberi, kako je Matjaž je opisal svojo sošolko;
- odgovori na vprašanja;
- preberi, kaj je o Matjaževi sošolki napisala Ana. Ali se je zmotila?
- preberi, kako je Ajda opisala svojega sošolca;
- preberi, kaj je o Ajdinem sošolcu napisal Tadej. Ali se je zmotil?
- preberi, kako je Tanja je opisal svojo sošolko;
- preberi, kaj je o Tanjini sošolki napisala Majda. Ali se je zmotila?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Opis predmeta

- kateri predmet je na sliki?
- opiši šolsko torbo;
- opiši svoje kolo;
- opiši svoj najljubši predmet.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Opis prostora

- kateri prostor je na fotografiji?
- napiši, kateri prostor je opisan;
- opiši svojo sobo;
- opiši kopalnico;
- opiši kuhinjo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Opis šolskega prostora

- napiši, kateri prostor je opisan;
- poveži;
- opiši knjižnico;
- opiši učilnico;
- opiši telovadnico.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Opis stavbe

- poveži;
- dopolni;
- opiši šolo;
- opiši banko;
- opiši trgovino.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Opis živali

- Jure je opisal psa. Pomagaj mu in dopolni besedilo;
- opiši svojega hišnega ljubljenca;
- Anja je opisala mačko. Pomagaj ji in dopolni besedilo;
- opiši domačo žival;
- Domen je opisal zajčka. Pomagaj mu in dopolni besedilo

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Položaj

- to je Tanjina soba. Oglej si jo;
- odgovori na vprašanja;
- preberi povedi. Prečrtaj tiste, ki ne veljajo za Tanjino sobo;
- to je Tomaževa soba. Oglej si jo;
- to je majina soba. Oglej si jo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Pozdravi

- Preberi razglednico;
- Kdaj so Tadej, Helena, Matej in Ana pisali razglednico?
- Kdaj je Rok pisal razglednico?
- V katerem mestu živita Rokova prijatelja?
- Katero predstavo sta si Nejc in Alma ogledala?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Besede ki se končajo na L

- poimenuj sličice;
- preberi spodnje besede in jih razvrsti v dve skupini;
- napiši povedi tako, kot bi jih povedal deček.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. Grad ali Grat

- poimenuj sličice;
- prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
- preberi povedi. popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
- zapiši besede, ki imajo na koncu d;
- prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
- preberi povedi. Popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
- zapiši besede, ki imajo na koncu t.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


16. Gumb ali Gump

- poimenuj sličice;
- zgornje besede uporabi v povedih;
- obkroži sličice, katerih imena zapišemo s črko p na koncu;
- vstavi črko b ali p.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


17. Nebo, Ne bo

- preberi pogovor med Jakom in Matejem;
- Jaka in Matej sta opazila, da je nebo oblačno;
- napiši kaj se nikoli ne bo zgodilo;
- v vremensko napoved vpiši besedo nebo ali ne bo;
- preberi pogovor med Mihom in Tomažem.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


18. Pisanje števnikov

- preberi kaj je Anja napisala o športnem dnevu;
- zapiši številke z besedo;
- preberi kaj je Miha napisal o športnem dnevu;
- preberi kaj je Vid napisal o športnem dnevu.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


19. Velika začetnica

- s pisanimi črkami napiši nekaj imen svojih sošolk in sošolcev;
- razvrsti zapisana imena po abecedi;
- s pisanimi črkami zapiši ime in priimek svojega očeta in mame;
- s pisanimi črkami napiši naslove vsaj treh knjig, ki si jih prebral.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


20. Predlog

- napiši kje je žogica;
- vstavi ustrezen predlog;
- tvori povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


21. Prepis

- besedilo prepiši s pisanimi črkami. Namesto sličic napiši besede;
- pazi na veliko začetnico;
- v okvirček napiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


22. Raba časovnih oblik glagola

- preberi pogovor med Matjažem in Anito;
- kdo je poklical Anito;
- zakaj jo včeraj ni bilo v šoli;
- vpiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


23. Stopnevanje pridevnika

- pobarvaj okenček pred pravilno rešitvijo;
- poveži;
- v okvirček napiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


24. Voščilo

- včeraj je imela sestra rojstni dan. Sošolke in sošolci so ji zapeli pesmico, voščili in ji
podarili svoje risbe. Nato so se posladkali s piškoti in spili sok. ....

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


25. Vrste povedi

- preberi Lucijino domačo nalogo o počitnicah;
- poveži dele besed tako, da bodo smiselne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Matematika 3r.

1. Matematika za tretji razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za tretji razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #tretjiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Besedilne naloge

- Številu 27 dodaj 7, odvzemi 8, nato še prištej 9.
- V razredu je 20 učencev. V sosednjem razredu je 10 učencev več.
- Vsota je 36, drugi seštevanec je 8.
- Odštevanec je 8, razlika je 54.
- Vsoti števil 29 in 5 dodaj 9.
- Razliki števil 68 in 8 odvzemi 9.
- Razliki števil 8 in 65 dodaj razliko števil 8 in 9.
- Izračunaj vsoto 45 in 28.
- Izračunaj razliko števil 88 in 46.
- Izračunaj vsoto števil 25 in 49.
- Izračunaj razliko števil 89 in 56.
- Vsota je 87. Drugi seštevanec je 47. Koliko je prvi seštevanec?
- Lidija je olupila 14 jabolk, Mateja pa 12.
- Mama je razrezala torto na 16 kosov. Otroci so pojedli 7 kosov.
- Seštej vsoto in razliko 24 in 28.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Deli celote

- Pobarvaj polovico lika.
- Pobarvaj četrtino lika.
- Dopolni.
- Pobarvaj tretjino lika.
- Pobarvaj šestino lika.
- Pobarvaj petino lika.
- Pobarvaj osmino lika.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Geometrija

- Pobarvaj.
- Število likov prikaži v tabeli.
- Nariši 5 lomljenih sklenjenih črt in 5 lomljenih nesklenjenih črt.
- Razvrsti like po danih lastnostih v diagram.
- Nariši drugi del.
- Na črto zapiši ime lika.
- Katerih teles je največ?
- Katerih teles je najmanj?
- Koliko je kock in kvadrov skupaj?
- Koliko je valjev in krogel skupaj?
- Nesklenjene črte skleni.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Kombinatorika

- Like razporedi na vse možne načine.
- Na koliko načinov lahko razporediš trikotnike?
- Razporedi zvezdice na vse možne načine.
- Like nariši v preglednico.
- Razvrsti balone na vse možne načine.
- Nina , Mojca in Ana stojijo v koloni. Napiši vse možne kombinacije.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Liki

- Nariši dva skladna trikotnika.
- Poimenuj like in zapiši število oglišč in stranic.
- Pobarvaj četrtino lika.
- Pobarvaj tretjino vsakega lika.
- Obkroži četrtino narisanih predmetov.
- Obkroži polovico narisanih predmetov.
- Pobarvaj skladne like.
- Nariši šestkotnik in označi ogljišča.
- Kolikšen del lika je pobarvan?
- Nariši petkotnik in označi oglišča.
- Obkroži dve tretjini narisanih predmetov.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Poštevanka

- Izračunaj.
- Miha je odnesel na pošto 32 pisem in 14 razglednic.
- Osemkratnik števila 5 štirikrat zmanjšaj.
- Vpiši manjkajoče računske znake +, - , . , : .
- V tabelo vpiši večkratnike števil.
- Dopolni tabelo.
- Zmnožek števil 9 in 7 zmanjšaj za 16.
- Šivilja ima 35 gumbov. Na vsako obleko prišije 5 gumbov.
- David je naštel v snegu 18 ptičjih nožic in 8 pasjih.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Poštevanka 2,4,5,10

- Zapiši krajše.
- Dopolni tabelo.
- Zapiši večkratnike števila 4.
- Zapiši večkratnike števila 2.
- Nadaljuj zaporedje.
- Izračunaj (X5, X2, X10, X4)
- Seštej zmnožek števil 4 in 5 ter 3 in 2.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Poštevanka 3,6

- Zapiši krajše.
- Dopolni tabelo.
- Zapiši večkratnike števila 6.
- Z modro obkroži večkratnike števila 3, z rdečo pa večkratnike števila 6.
- Gospodar ima 6 glav goveje živine. Ima tudi štirikrat toliko kokoši, dvakrat toliko pujskov in 3 zajčke.
- Sadjar je kupil 36 sadnih dreves. 8 je hrušk, trikrat več je marelic, ostalo so češnje.
- Vpiši večkratnike števila 3.
- Izračunaj račune.
- Napiši večkratnike števila 6, ki so med 13 in 53.
- Špela je na travniku našla 7 triperesnih deteljic in 5 štiriperesnih deteljic.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Poštevanka 7,8,9

- V tabelo zapiši večkratnike števila 7.
- Tri deklice so šle nabirat zvončke. Vsaka je nabrala 9 zvončkov.
- Število 9 pomnoži s 7.
- Zmnožek je 63, prvi faktor je 7.
- Dopolni zaporedje.
- Zmnožek števil 9 in 8 zmanjšaj za 20.
- Jaka ima zelo rad jabolka. Vsak dan poje tri jabolka.
- Sosedov Lovro vsak dan trikrat objame svojega medvedka.
- Izračunaj račune.
- Poišči neznani člen.
- Poišči količnike.
- V modri vazi je 7 narcis, v rdeči vazi pa 8 krat več tulipanov.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Seštevanje in odštevanje do 1.000

- Izračunaj.
- Izračunaj razliko.
- Špela je imela 400 SIT, Andreja pa 500 SIT.
- Metka je olupila 100 kostanjev, Sara pa 200.
- Dopolni tabelo (seštevanec, seštevanec, vsota).
- Poišči neznani člen.
- Od vsote števil 400 in 500 odštej razliko števil 600 in 300.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Števila do 100

- Vpiši števila, ki manjkajo.
- Vstavi znak <, >, =.
- Nadaljuj zaporedje
- Uredi števila od najmanjšega do največjega.
- Reši tabelo.
- Številu 78 dodaj 2 in odvzemi 8. Koliko dobiš?
- Izpolni tabelo. (število, povečaj za 4, zmanjšaj za 2)

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Števila do 1.000

- Nadaljuj zaporedje
- Vstavi znak <, >, =.
- Zapiši z besedo
- Uredi števila od najmanjšega do največjega
- Reši tabelo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
- Besedo poveži z ustreznim številom
- Obkroži števila, ki so manjša od 780
- Izpolni tabelo (predhodnik, število, naslednik)

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Spoznavanje okolja 3r.

1. Spoznavanje okolja za tretji razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerUčbenik za učenje o okolju za 3. razred osnovne šole
2. Spoznavanje okolja

Kako se lahko učimo?
Naštej neKaj poklicev!
Kaj je po poklicu tvoja mama?
Kaj je po poklicu tvoj oče?
Kaj bi ti želel postati?
Kje so odrasli v času, ko si ti v šoli?
Kaj odrasli delajo v službi?
Ali je delo, ki ga opravljajo odrasli enako?
Kaj dela oskrbnik v živalskem vrtu?
Kaj delajo policisti?
kako spoznaš policiste?
Kaj uporabljamo pri učenju?
Kaj dela raziskovalka v laboratoriju?
Kaj dela fotograf?
Kaj dela zdravnik?
Kdo zdravi živAli?
Kaj potrebujemo za uspešno opravljanje poklica?
Ali je delo vedno le poklic?
S čim se ljudje ukvarjamo v prostem času?
Naštej neKaj konjičkov!
Ali lahko konjiček preraste v poklic?
Naštej neKaj dejavnosti, ki je lahko konjiček ali poklic!
Kdo lahko otrokom pomaga pri učenju v šoli?
Kaj je poklicno delo?
Kaj si moramo razporediti za uspešno učenje?
Ali z branjem knjig povečaš svoje znanje?
Kako se imenujejo knjige, Kjer lahko najdeš veliko najrazličnejših podatkov?
Od kod vse se učimo?
Ali je učenje zanimivo?
................

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.