Učni listi - 3. razred - Matematika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Matematika za tretji razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za tretji razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #tretjiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Besedilne naloge

- Številu 27 dodaj 7, odvzemi 8, nato še prištej 9.
- V razredu je 20 učencev. V sosednjem razredu je 10 učencev več.
- Vsota je 36, drugi seštevanec je 8.
- Odštevanec je 8, razlika je 54.
- Vsoti števil 29 in 5 dodaj 9.
- Razliki števil 68 in 8 odvzemi 9.
- Razliki števil 8 in 65 dodaj razliko števil 8 in 9.
- Izračunaj vsoto 45 in 28.
- Izračunaj razliko števil 88 in 46.
- Izračunaj vsoto števil 25 in 49.
- Izračunaj razliko števil 89 in 56.
- Vsota je 87. Drugi seštevanec je 47. Koliko je prvi seštevanec?
- Lidija je olupila 14 jabolk, Mateja pa 12.
- Mama je razrezala torto na 16 kosov. Otroci so pojedli 7 kosov.
- Seštej vsoto in razliko 24 in 28.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Deli celote

- Pobarvaj polovico lika.
- Pobarvaj četrtino lika.
- Dopolni.
- Pobarvaj tretjino lika.
- Pobarvaj šestino lika.
- Pobarvaj petino lika.
- Pobarvaj osmino lika.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Geometrija

- Pobarvaj.
- Število likov prikaži v tabeli.
- Nariši 5 lomljenih sklenjenih črt in 5 lomljenih nesklenjenih črt.
- Razvrsti like po danih lastnostih v diagram.
- Nariši drugi del.
- Na črto zapiši ime lika.
- Katerih teles je največ?
- Katerih teles je najmanj?
- Koliko je kock in kvadrov skupaj?
- Koliko je valjev in krogel skupaj?
- Nesklenjene črte skleni.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Kombinatorika

- Like razporedi na vse možne načine.
- Na koliko načinov lahko razporediš trikotnike?
- Razporedi zvezdice na vse možne načine.
- Like nariši v preglednico.
- Razvrsti balone na vse možne načine.
- Nina , Mojca in Ana stojijo v koloni. Napiši vse možne kombinacije.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Liki

- Nariši dva skladna trikotnika.
- Poimenuj like in zapiši število oglišč in stranic.
- Pobarvaj četrtino lika.
- Pobarvaj tretjino vsakega lika.
- Obkroži četrtino narisanih predmetov.
- Obkroži polovico narisanih predmetov.
- Pobarvaj skladne like.
- Nariši šestkotnik in označi ogljišča.
- Kolikšen del lika je pobarvan?
- Nariši petkotnik in označi oglišča.
- Obkroži dve tretjini narisanih predmetov.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Poštevanka

- Izračunaj.
- Miha je odnesel na pošto 32 pisem in 14 razglednic.
- Osemkratnik števila 5 štirikrat zmanjšaj.
- Vpiši manjkajoče računske znake +, - , . , : .
- V tabelo vpiši večkratnike števil.
- Dopolni tabelo.
- Zmnožek števil 9 in 7 zmanjšaj za 16.
- Šivilja ima 35 gumbov. Na vsako obleko prišije 5 gumbov.
- David je naštel v snegu 18 ptičjih nožic in 8 pasjih.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Poštevanka 2,4,5,10

- Zapiši krajše.
- Dopolni tabelo.
- Zapiši večkratnike števila 4.
- Zapiši večkratnike števila 2.
- Nadaljuj zaporedje.
- Izračunaj (X5, X2, X10, X4)
- Seštej zmnožek števil 4 in 5 ter 3 in 2.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Poštevanka 3,6

- Zapiši krajše.
- Dopolni tabelo.
- Zapiši večkratnike števila 6.
- Z modro obkroži večkratnike števila 3, z rdečo pa večkratnike števila 6.
- Gospodar ima 6 glav goveje živine. Ima tudi štirikrat toliko kokoši, dvakrat toliko pujskov in 3 zajčke.
- Sadjar je kupil 36 sadnih dreves. 8 je hrušk, trikrat več je marelic, ostalo so češnje.
- Vpiši večkratnike števila 3.
- Izračunaj račune.
- Napiši večkratnike števila 6, ki so med 13 in 53.
- Špela je na travniku našla 7 triperesnih deteljic in 5 štiriperesnih deteljic.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Poštevanka 7,8,9

- V tabelo zapiši večkratnike števila 7.
- Tri deklice so šle nabirat zvončke. Vsaka je nabrala 9 zvončkov.
- Število 9 pomnoži s 7.
- Zmnožek je 63, prvi faktor je 7.
- Dopolni zaporedje.
- Zmnožek števil 9 in 8 zmanjšaj za 20.
- Jaka ima zelo rad jabolka. Vsak dan poje tri jabolka.
- Sosedov Lovro vsak dan trikrat objame svojega medvedka.
- Izračunaj račune.
- Poišči neznani člen.
- Poišči količnike.
- V modri vazi je 7 narcis, v rdeči vazi pa 8 krat več tulipanov.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Seštevanje in odštevanje do 1.000

- Izračunaj.
- Izračunaj razliko.
- Špela je imela 400 SIT, Andreja pa 500 SIT.
- Metka je olupila 100 kostanjev, Sara pa 200.
- Dopolni tabelo (seštevanec, seštevanec, vsota).
- Poišči neznani člen.
- Od vsote števil 400 in 500 odštej razliko števil 600 in 300.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Števila do 100

- Vpiši števila, ki manjkajo.
- Vstavi znak <, >, =.
- Nadaljuj zaporedje
- Uredi števila od najmanjšega do največjega.
- Reši tabelo.
- Številu 78 dodaj 2 in odvzemi 8. Koliko dobiš?
- Izpolni tabelo. (število, povečaj za 4, zmanjšaj za 2)

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Števila do 1.000

- Nadaljuj zaporedje
- Vstavi znak <, >, =.
- Zapiši z besedo
- Uredi števila od najmanjšega do največjega
- Reši tabelo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
- Besedo poveži z ustreznim številom
- Obkroži števila, ki so manjša od 780
- Izpolni tabelo (predhodnik, število, naslednik)

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.