Učni listi - 3. razred - Slovenščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Nadpomenke in podpomenke

- poveži;
- poimenuj naštete stvari z eno besedo;
- ena beseda je odveč. Katera?
- poišči besedo, ki opiše vse naštete besede.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


2. Protipomenke

- Jaka in Jure sta dvojčka, a sta zelo različna;
- izpiši Jakove in Juretove nasprotne lastnosti;
- napiši da ali ne;
- izpiši Majine in Kajine nasprotne lastnosti.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Sopomenke

- deklica Tjaša si je za rojstni dan zaželela nenavadno darilo;
- izberi ustrezne besede in jih vpiši na črte;
- za narisane stvari poišči dve besedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Čestitka

- pobarvaj okvirček pred pravilnim odgovorom;
- v okvirček vpiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Opis osebe

- preberi, kako je Matjaž je opisal svojo sošolko;
- odgovori na vprašanja;
- preberi, kaj je o Matjaževi sošolki napisala Ana. Ali se je zmotila?
- preberi, kako je Ajda opisala svojega sošolca;
- preberi, kaj je o Ajdinem sošolcu napisal Tadej. Ali se je zmotil?
- preberi, kako je Tanja je opisal svojo sošolko;
- preberi, kaj je o Tanjini sošolki napisala Majda. Ali se je zmotila?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Opis predmeta

- kateri predmet je na sliki?
- opiši šolsko torbo;
- opiši svoje kolo;
- opiši svoj najljubši predmet.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Opis prostora

- kateri prostor je na fotografiji?
- napiši, kateri prostor je opisan;
- opiši svojo sobo;
- opiši kopalnico;
- opiši kuhinjo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Opis šolskega prostora

- napiši, kateri prostor je opisan;
- poveži;
- opiši knjižnico;
- opiši učilnico;
- opiši telovadnico.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Opis stavbe

- poveži;
- dopolni;
- opiši šolo;
- opiši banko;
- opiši trgovino.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Opis živali

- Jure je opisal psa. Pomagaj mu in dopolni besedilo;
- opiši svojega hišnega ljubljenca;
- Anja je opisala mačko. Pomagaj ji in dopolni besedilo;
- opiši domačo žival;
- Domen je opisal zajčka. Pomagaj mu in dopolni besedilo

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Položaj

- to je Tanjina soba. Oglej si jo;
- odgovori na vprašanja;
- preberi povedi. Prečrtaj tiste, ki ne veljajo za Tanjino sobo;
- to je Tomaževa soba. Oglej si jo;
- to je majina soba. Oglej si jo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Pozdravi

- Preberi razglednico;
- Kdaj so Tadej, Helena, Matej in Ana pisali razglednico?
- Kdaj je Rok pisal razglednico?
- V katerem mestu živita Rokova prijatelja?
- Katero predstavo sta si Nejc in Alma ogledala?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Besede ki se končajo na L

- poimenuj sličice;
- preberi spodnje besede in jih razvrsti v dve skupini;
- napiši povedi tako, kot bi jih povedal deček.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Grad ali Grat

- poimenuj sličice;
- prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
- preberi povedi. popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
- zapiši besede, ki imajo na koncu d;
- prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
- preberi povedi. Popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
- zapiši besede, ki imajo na koncu t.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. Gumb ali Gump

- poimenuj sličice;
- zgornje besede uporabi v povedih;
- obkroži sličice, katerih imena zapišemo s črko p na koncu;
- vstavi črko b ali p.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


16. Nebo, Ne bo

- preberi pogovor med Jakom in Matejem;
- Jaka in Matej sta opazila, da je nebo oblačno;
- napiši kaj se nikoli ne bo zgodilo;
- v vremensko napoved vpiši besedo nebo ali ne bo;
- preberi pogovor med Mihom in Tomažem.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


17. Pisanje števnikov

- preberi kaj je Anja napisala o športnem dnevu;
- zapiši številke z besedo;
- preberi kaj je Miha napisal o športnem dnevu;
- preberi kaj je Vid napisal o športnem dnevu.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


18. Velika začetnica

- s pisanimi črkami napiši nekaj imen svojih sošolk in sošolcev;
- razvrsti zapisana imena po abecedi;
- s pisanimi črkami zapiši ime in priimek svojega očeta in mame;
- s pisanimi črkami napiši naslove vsaj treh knjig, ki si jih prebral.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


19. Predlog

- napiši kje je žogica;
- vstavi ustrezen predlog;
- tvori povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


20. Prepis

- besedilo prepiši s pisanimi črkami. Namesto sličic napiši besede;
- pazi na veliko začetnico;
- v okvirček napiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


21. Raba časovnih oblik glagola

- preberi pogovor med Matjažem in Anito;
- kdo je poklical Anito;
- zakaj jo včeraj ni bilo v šoli;
- vpiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


22. Stopnevanje pridevnika

- pobarvaj okenček pred pravilno rešitvijo;
- poveži;
- v okvirček napiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


23. Voščilo

- včeraj je imela sestra rojstni dan. Sošolke in sošolci so ji zapeli pesmico, voščili in ji
podarili svoje risbe. Nato so se posladkali s piškoti in spili sok. ....

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


24. Vrste povedi

- preberi Lucijino domačo nalogo o počitnicah;
- poveži dele besed tako, da bodo smiselne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.



ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.