Učni listi - 3. razred - Slovenščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Nadpomenke in podpomenke

- poveži;
- poimenuj naštete stvari z eno besedo;
- ena beseda je odveč. Katera?
- poišči besedo, ki opiše vse naštete besede.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


2. Protipomenke

- Jaka in Jure sta dvojčka, a sta zelo različna;
- izpiši Jakove in Juretove nasprotne lastnosti;
- napiši da ali ne;
- izpiši Majine in Kajine nasprotne lastnosti.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Sopomenke

- deklica Tjaša si je za rojstni dan zaželela nenavadno darilo;
- izberi ustrezne besede in jih vpiši na črte;
- za narisane stvari poišči dve besedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Čestitka

- pobarvaj okvirček pred pravilnim odgovorom;
- v okvirček vpiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Opis osebe

- preberi, kako je Matjaž je opisal svojo sošolko;
- odgovori na vprašanja;
- preberi, kaj je o Matjaževi sošolki napisala Ana. Ali se je zmotila?
- preberi, kako je Ajda opisala svojega sošolca;
- preberi, kaj je o Ajdinem sošolcu napisal Tadej. Ali se je zmotil?
- preberi, kako je Tanja je opisal svojo sošolko;
- preberi, kaj je o Tanjini sošolki napisala Majda. Ali se je zmotila?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Opis predmeta

- kateri predmet je na sliki?
- opiši šolsko torbo;
- opiši svoje kolo;
- opiši svoj najljubši predmet.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Opis prostora

- kateri prostor je na fotografiji?
- napiši, kateri prostor je opisan;
- opiši svojo sobo;
- opiši kopalnico;
- opiši kuhinjo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Opis šolskega prostora

- napiši, kateri prostor je opisan;
- poveži;
- opiši knjižnico;
- opiši učilnico;
- opiši telovadnico.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Opis stavbe

- poveži;
- dopolni;
- opiši šolo;
- opiši banko;
- opiši trgovino.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Opis živali

- Jure je opisal psa. Pomagaj mu in dopolni besedilo;
- opiši svojega hišnega ljubljenca;
- Anja je opisala mačko. Pomagaj ji in dopolni besedilo;
- opiši domačo žival;
- Domen je opisal zajčka. Pomagaj mu in dopolni besedilo

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Položaj

- to je Tanjina soba. Oglej si jo;
- odgovori na vprašanja;
- preberi povedi. Prečrtaj tiste, ki ne veljajo za Tanjino sobo;
- to je Tomaževa soba. Oglej si jo;
- to je majina soba. Oglej si jo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Pozdravi

- Preberi razglednico;
- Kdaj so Tadej, Helena, Matej in Ana pisali razglednico?
- Kdaj je Rok pisal razglednico?
- V katerem mestu živita Rokova prijatelja?
- Katero predstavo sta si Nejc in Alma ogledala?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Besede ki se končajo na L

- poimenuj sličice;
- preberi spodnje besede in jih razvrsti v dve skupini;
- napiši povedi tako, kot bi jih povedal deček.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Grad ali Grat

- poimenuj sličice;
- prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
- preberi povedi. popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
- zapiši besede, ki imajo na koncu d;
- prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
- preberi povedi. Popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
- zapiši besede, ki imajo na koncu t.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. Gumb ali Gump

- poimenuj sličice;
- zgornje besede uporabi v povedih;
- obkroži sličice, katerih imena zapišemo s črko p na koncu;
- vstavi črko b ali p.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


16. Nebo, Ne bo

- preberi pogovor med Jakom in Matejem;
- Jaka in Matej sta opazila, da je nebo oblačno;
- napiši kaj se nikoli ne bo zgodilo;
- v vremensko napoved vpiši besedo nebo ali ne bo;
- preberi pogovor med Mihom in Tomažem.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


17. Pisanje števnikov

- preberi kaj je Anja napisala o športnem dnevu;
- zapiši številke z besedo;
- preberi kaj je Miha napisal o športnem dnevu;
- preberi kaj je Vid napisal o športnem dnevu.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


18. Velika začetnica

- s pisanimi črkami napiši nekaj imen svojih sošolk in sošolcev;
- razvrsti zapisana imena po abecedi;
- s pisanimi črkami zapiši ime in priimek svojega očeta in mame;
- s pisanimi črkami napiši naslove vsaj treh knjig, ki si jih prebral.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


19. Predlog

- napiši kje je žogica;
- vstavi ustrezen predlog;
- tvori povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


20. Prepis

- besedilo prepiši s pisanimi črkami. Namesto sličic napiši besede;
- pazi na veliko začetnico;
- v okvirček napiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


21. Raba časovnih oblik glagola

- preberi pogovor med Matjažem in Anito;
- kdo je poklical Anito;
- zakaj jo včeraj ni bilo v šoli;
- vpiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


22. Stopnevanje pridevnika

- pobarvaj okenček pred pravilno rešitvijo;
- poveži;
- v okvirček napiši da ali ne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


23. Voščilo

- včeraj je imela sestra rojstni dan. Sošolke in sošolci so ji zapeli pesmico, voščili in ji
podarili svoje risbe. Nato so se posladkali s piškoti in spili sok. ....

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


24. Vrste povedi

- preberi Lucijino domačo nalogo o počitnicah;
- poveži dele besed tako, da bodo smiselne.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.