Učni listi - 4. razred - Angleščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Angleščina

- Match. Poveži.
- Complete. Dopolni.
- Colour. Pobarvaj.
- Unscramble the words. Razvozljaj besede.
- Find and circle toys. Poišči in obkroži igračke.
- Find and circle things you can find in a park. Poišči in obkroži stvari, ki jih najdeš v parku.
- Find and circle furniture. Poišči in obkroži pohištvo.
- Write the answers. Napiši odgovore.
- four + ____ = nine, seven - ____ = three, ____ + two = eight.
- six + ____ = ten, nine – one = ____, two + zero = ____.
- Complete the crossword with numbers. Dokončaj križanko s števili.
- Count and write the words. Preštej in zapiši.
- Find seven body parts. Poišči sedem delov teles.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.