Učni listi - 4. razred - Angleščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Angleščina

- Match. Poveži.
- Complete. Dopolni.
- Colour. Pobarvaj.
- Unscramble the words. Razvozljaj besede.
- Find and circle toys. Poišči in obkroži igračke.
- Find and circle things you can find in a park. Poišči in obkroži stvari, ki jih najdeš v parku.
- Find and circle furniture. Poišči in obkroži pohištvo.
- Write the answers. Napiši odgovore.
- four + ____ = nine, seven - ____ = three, ____ + two = eight.
- six + ____ = ten, nine – one = ____, two + zero = ____.
- Complete the crossword with numbers. Dokončaj križanko s števili.
- Count and write the words. Preštej in zapiši.
- Find seven body parts. Poišči sedem delov teles.
ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.