Učni listi - 4. razred - Matematika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Matematika za četrti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za četrti razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #četrtiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Besedilne naloge

- Na šolski prireditvi je nastopalo 6 skupin po 9 učencev in 4 skupine po 6 učencev.
- Izračunaj vsoto števil 244 in 192. Koliko dobiš?
- Vsoto števil 317 in 286 povečaj za 154. Koliko dobiš?
- V cirkusu je zaposlenih 105 plesalk, 42 klovnov, 1 direktor, 72 artistov in 14 krotilcev živali.
- Poišči razliko števil 520 in 310. Koliko dobiš?
- Številu 290 odvzemi 90, nato še 70. Koliko dobiš?
- Število 420 povečaj za 190, nato še za 320. Koliko dobiš?
- Špela je olupila 220 kostanjev, Kaja pa 157 kostanjev. Koliko sta jih olupili skupaj?
- V krokodilji vasi živi 230 krokodilov.
- Veverica je za zimo pripravila 390 lešnikov. Boter polh ji je podaril 210 lešnikov?
- Poišči vsoto števil 293 in 111, nato zmanjšaj za 132. Koliko dobiš?
- Vsota dveh števil je 489. Drugi seštevanec je 256. Koliko je prvi seštevanec?
- Razliki števil 845 in 460 odvzemi 222. Koliko dobiš?
- Izračunaj vsoto števil 150, 350 in 169. Koliko dobiš?
- Številu 364 dodaj 275, odvzemi 123, nato prištej 484. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Deli celote

- Pobarvaj polovico lika.
- Pobarvaj tretjino lika.
- Pobarvaj četrtino lika.
- Pobarvaj petino lika.
- Pobarvaj šestino lika.
- Lik je razdeljen na ____ enake dele. Pobarvana je ____ lika.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Enačbe

- Določi neznano število.
- Drugi seštevanec je 227, vsota je 514. Koliko je prvi seštevanec?
- Zapiši enačbe in jih reši.
- Imaš število 123. Dobiti hočeš 589. Koliko še moraš prišteti?
- Dopolni manjkajoča števila.
- Metka je kupila nekaj znamk. 28 jih je dala sestri Mojci. Ostalo ji je še 47 znamk.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Geometrija

- Nariši drugi del slike.
- Izpolni tabelo (trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog).
- Nariši in označi točke.
- Nariši ravno in krivo črto, ki se sekata v treh točkah.
- Nariši 3 nesklenjene lomljene črte.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Množenje in deljenje

- Sestavi račune iz števil 9, 6, 54.
- Sestavi račune iz števil 7, 35, 5.
- Sestavi račune iz števil 8, 48, 6.
- Izračunaj.
- Na plavalnem tečaju je 45 učencev. Razdeli jih tako, da bo v vsaki skupini 7 učencev.
- Zamenjaj faktorja in izračunaj.
- Deli.
- Dopolni tabelo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Pisno seštevanje in odštevanje

- Seštej pisno.
- Številom 154, 78, 136 poišči za 1 večja števila. Za koliko se poveča vsota števil?
- Poišči razliko števil 973 in 485.
- Odštej  pisno.
- Številu 688 odvzemi 345, nato prištej 319.
- Na planinskih pašnikih se je paslo 4056 glav drobnice. Od teh je 2497 koz.
- Izračunaj razliko.
- Vstavi manjkajoče števke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Pisno množenje in deljenje

- Izračunaj.
- Izpolni tabelo.
- Deli in rešitve preveri s preizkusom.
- Poišči produkt.
- Obkroži večkratnike števila 30.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Računamo do 1.000

- Izračunaj.
- Zapiši krajše in izračunaj.
- Deli števila in zapiši ostanek.
- Izračunaj in preizkusi z množenjem.
- Številu 38 prištej zmnožek števil 4 in 7. Koliko dobiš?
- Od zmnožka števil 9 in 7 odštej zmnožek števil 4 in 5. Koliko dobiš?
- K številu 65 prištej zmnožek števil 4 in 8. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Seštevanje in odštevanje do 1.000

- Izračunaj razliko.
- Špela je imela 400 SIT, Andreja pa 500 SIT. Koliko tolarjev sta imeli obe skupaj?
- Metka je olupila 100 kostanjev, Sara pa 200. Koliko kostanjev sta olupili?
- Dopolni tabelo (seštevanec, vsota).
- Poišči neznani člen.
- Od vsote števil 400 in 500 odštej razliko števil 600 in 300. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Števila do 1.000

- Nadaljuj zaporedje.
- Vstavi znak <, >, =.
- Uredi števila od najmanjšega do največjega.
- Reši tabelo (predhodnik, število, naslednik).
- Zapiši z besedo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
- Besedo poveži z ustreznim številom.
- Obkroži števila, ki so manjša od 780.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Števila do 10.000

- Dopolni tabelo.
- Zapiši z besedo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z največjim.
- Besedo poveži z ustreznim številom.
- Izpolni tabelo (za 1000 manjše število).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.