Učni listi - 4. razred - Slovenščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Lepe besede

- Kako pozdraviš policista?
- Napiši pozdrave, ki jih izrečemo ob srečanju.
- Poveži besede tako, kot jih izrečemo.
- Obkroži pozdrav, ki ga izrečeš ob slovesu.2. Protipomenke

- Poveži protipomenke na levi in desni strani.
- Besedam poišči protipomenko.
- Besedam dodaj protipomenke.3. Sopomenke

- Poveži sopomenke na levi in desni strani.
- Besedam poišči sopomenko.
- Besedam dodaj sopomenke.4. Nadpomenke

- Poveži nadpomenke na levi strani in besede na desni strani
- Besedam poišči nadpomenko.
- Besedam dodaj nadpomenke.5. Podpomenke

- Poveži podpomenke na levi strani in besede na desni strani.
- Besedam poišči podpomenke.
- Besedam dodaj podpomenke.6. Izgovorim, napišem, preberem

- Narobe napisane besede prečrtaj (ješ, medved, plas, sneg, mraz).
- Vpiši manjkajoče besede, ki jih izbereš jih v oklepajih.
- Dopolni manjkajoče črke.
- Popravi nanapačno napisane besede.7. Glas E

- Poimenuj kar je na sličicah. Besede zapiši.
- V dvojicah besed izberi tisto, ki je zapisana pravilno in jo podčrtaj.
- V povedi vstavi manjkajoče besede – izbereš jih v oklepajih.
- Popravi napake v povedih. Povedi prepiši.8. Opisi : Opis živali

- Opiši žival na sliki.


9. Opisi : Opis predmeta

- Opiši predmet na sliki.


10. Opisi : Opis osebe

- Opiši osebo na sliki


11. Povedi

Ali je vse prav? Popravi povedi.
Kaj narediš prej in kaj pozneje?
Dopolni povedi.12. Poklici

- Poimenuj narisane moške poklice.
- Poimenuj ženske, ki opravljajo naslednje poklice. Trgovec, pesnik, frizer.
- Poveži, kaj opravljajo osebe v poklicih. Pismonoša, veterinar, učitelj.13. Beseda iz besede

- Tvori besede (jajce, sulica, bodica, srce).
- Tvori besede (sok iz jabolk, potica iz rozin, čaj iz lipe).
- Iz česa je kaj?
- Poveži (bosonog, dobrosrčen, dolgonog).14. S ali Z

- Vpiši s ali z.
- Vpiši k besedi s ali z ter sestavi povedi.
- Poveži besede s s ali z.15. K ali H

- Vpiši k ali h.
- Vpiši k besedi k ali h ter sestavi povedi.
- Poveži besede s k ali h.16. LJ ali NJ

- Izberi pravilen zapis besede in jo podčrtaj.
- Poimenuj, kar je na sličicah.
- Dokončaj besede.
- Preberi besede in v njih podčrtaj črki lj oz. nj.17. Nikalne povedi

- Obkroži črke pred nikalnimi povedmi.
- Zanikaj naslednje povedi.18. Čigav

- Čigava je lahko barvica, miza, šotor?
- S pisanimi črkami napiši čigave so stvari.
- Dopolni povedi. Piši s pisanimi črkami.19. Pika, vprašaj, klicaj, vejica

- Ali naslednjim povedim kaj manjka? popravi.
- Poveži (vejica, pika, klicaj, vprašaj).
- V povedi vstavi vejice.
- Dokončaj povedi. Uporabi besedo ker in pazi na ločilo pred njo.20. Piktogrami

- Napiši, kaj pomenijo piktogrami.
- Ob sličici napiši ustrezno številko.21. Števila

- Zapiši števila s številkami.
- Zapiši števila z besedo.
- V povedi poišči število in ga zapiši s številko.22. Velika začetnica

- Podčrtaj občna imena.
- Izpiši lastna imena.
- Dopolni lastna in občna imena.
- Poveži občna imena z lastnimi.
ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.