Učni listi - 4. razred - Slovenščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Slovenščina za četrti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se slovenščine za četrti razred osnovne šole . Odkrijte  jezik in kulturo. Priročnik za učenje slovenske pisave za četrti razred osnovne šole. #Slovenščina #četrtiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Lepe besede

- Kako pozdraviš policista?
- Napiši pozdrave, ki jih izrečemo ob srečanju.
- Poveži besede tako, kot jih izrečemo.
- Obkroži pozdrav, ki ga izrečeš ob slovesu.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Protipomenke

- Poveži protipomenke na levi in desni strani.
- Besedam poišči protipomenko.
- Besedam dodaj protipomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Sopomenke

- Poveži sopomenke na levi in desni strani.
- Besedam poišči sopomenko.
- Besedam dodaj sopomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Nadpomenke

- Poveži nadpomenke na levi strani in besede na desni strani
- Besedam poišči nadpomenko.
- Besedam dodaj nadpomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Podpomenke

- Poveži podpomenke na levi strani in besede na desni strani.
- Besedam poišči podpomenke.
- Besedam dodaj podpomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Izgovorim, napišem, preberem

- Narobe napisane besede prečrtaj (ješ, medved, plas, sneg, mraz).
- Vpiši manjkajoče besede, ki jih izbereš jih v oklepajih.
- Dopolni manjkajoče črke.
- Popravi nanapačno napisane besede.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Glas E

- Poimenuj kar je na sličicah. Besede zapiši.
- V dvojicah besed izberi tisto, ki je zapisana pravilno in jo podčrtaj.
- V povedi vstavi manjkajoče besede – izbereš jih v oklepajih.
- Popravi napake v povedih. Povedi prepiši.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Opis živali

- Opiši žival na sliki.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Opis predmeta

- Opiši predmet na sliki.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Opis osebe

- Opiši osebo na sliki
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Povedi

Ali je vse prav? Popravi povedi.
Kaj narediš prej in kaj pozneje?
Dopolni povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Poklici

- Poimenuj narisane moške poklice.
- Poimenuj ženske, ki opravljajo naslednje poklice. Trgovec, pesnik, frizer.
- Poveži, kaj opravljajo osebe v poklicih. Pismonoša, veterinar, učitelj.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Beseda iz besede

- Tvori besede (jajce, sulica, bodica, srce).
- Tvori besede (sok iz jabolk, potica iz rozin, čaj iz lipe).
- Iz česa je kaj?
- Poveži (bosonog, dobrosrčen, dolgonog).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. S ali Z

- Vpiši s ali z.
- Vpiši k besedi s ali z ter sestavi povedi.
- Poveži besede s s ali z.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


16. K ali H

- Vpiši k ali h.
- Vpiši k besedi k ali h ter sestavi povedi.
- Poveži besede s k ali h.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


17. LJ ali NJ

- Izberi pravilen zapis besede in jo podčrtaj.
- Poimenuj, kar je na sličicah.
- Dokončaj besede.
- Preberi besede in v njih podčrtaj črki lj oz. nj.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


18. Nikalne povedi

- Obkroži črke pred nikalnimi povedmi.
- Zanikaj naslednje povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


19. Čigav

- Čigava je lahko barvica, miza, šotor?
- S pisanimi črkami napiši čigave so stvari.
- Dopolni povedi. Piši s pisanimi črkami.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


20. Pika, vprašaj, klicaj, vejica

- Ali naslednjim povedim kaj manjka? popravi.
- Poveži (vejica, pika, klicaj, vprašaj).
- V povedi vstavi vejice.
- Dokončaj povedi. Uporabi besedo ker in pazi na ločilo pred njo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


21. Piktogrami

- Napiši, kaj pomenijo piktogrami.
- Ob sličici napiši ustrezno številko.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


22. Števila

- Zapiši števila s številkami.
- Zapiši števila z besedo.
- V povedi poišči število in ga zapiši s številko.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


23. Velika začetnica

- Podčrtaj občna imena.
- Izpiši lastna imena.
- Dopolni lastna in občna imena.
- Poveži občna imena z lastnimi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.