Učni listi - 5. razred - Angleščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Angleščina za peti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerPriročnik za učenje angleščine za 5. razred osnovne šole
2. Angleščina

- Write the appropriate letter. Napiši ustrezno črko.
- Draw the right time. Nariši ustrezen čas.
- Match in the right order. Poveži v pravilni vrstni red.
- Find seven days of the week. Poišči sedem dnevov v tednu.
- Match. Poveži (brother, grandpa, sister, brothers).
- Find twelve months. Poišči dvanajst mesecev.
- Find five feelings. Poišči pet občutkov.
- Circle the odd one out. Obkroži vsiljivca.
- Look and write. Poglej in napiši.
- Complete. Dopolni (present, past).
- Write numbers. Napiši števila.
- Find seven expressions for the weather. Poišči sedem izrazov povezanih z vremenom.
- Find six animals. Poišči šest živali.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.