Učni listi - 5. razred - Matematika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Matematika za peti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za peti razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #petiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Deli celote

- Pobarvaj (polovico, celoto, šestino, tretjino).
- Dopolni kar manjka v zapisu.
- Kolikšen del predmetov je pobarvan?
- Obkroži ustrezen del kroglic.
- Glasno preberi in zapiši z besedo.
- Izračunaj in utemelji.
- Oče je star 45 let. Nik ima petino njegovih let. Koliko je star nik?
- Knjiga ima 384 strani. Mateja je prebrala četrtino knjige. Koliko strani je prebrala?
- Pobarvaj lik, če ima:
a) polovico zelenih kvadratkov
b) četrtino rdečih kvadratkov
c) ostali so modri

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Deljenje z dvomestnim številom

- Izračunaj (560 : 70, 810 : 90, 300 : 50, 280 : 40, 630 : 70).
- Izračunaj (78 : 60 = ___, ost. ___, 98 : 10 = ___, ost. ___, 36 : 24 = ___, ost. ___).
- Oče je razdelil 360 kg krompirja v zaboje. koliko zabojev je potreboval?
- Kar ni prav, popravi.
- Koliko dni je 1344 ur?
- Peter ima 680 znamk. rad bi jih zložil v album. na vsako stran gre 15 znak.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Enačbe

- Izračunaj neznano število.
- Izračunaj neznani faktor in naredi preizkus.
- Šestkratnik nekega števila je 42. Poišči to število.
- Količnik je 5, deljenec je 45. Koliko je delitelj?
- Zmnožek je 72, prvi faktor je 8. Koliko je drugi faktor?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Hektoliter, liter, deciliter

- Pretvori (15 hl = ___ l, 13 l =  ___ dl, 2500 l =  ___ hl, 140 dl =  ___ l).
- Spremeni v manjšo mersko enoto.
- Jože in Matej sta točila vodo v steklenico. Jože jo je natočil 7 dl 5 cl, matej pa 0,80 l.
- Uredi merske enote po velikosti: dl, l, cl, ml, hl.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Merjenje Kilometer, meter, decimeter

- Dopolni (1 km = ___ m = ___ dm = ___ cm= ___ mm).
- Matjaž je velik 165 cm. izrazi njegovo višino v metrih in centimetrih.
- Vrvica je dolga 15 cm in 8 mm. koliko milimetrov je to.
- Jurček vsak dan prehodi do šole 1500 km. koliko kilometrov in metrov je to?
- Izrazi v metrih (900 cm = ___, 200 cm = ___, 6 500 cm = ___, 7 000 cm = ___).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Mersko število in merska enota

- Merske enote zapiši s krajšavami.
- Dopolni preglednico.
- Obkroži časovne enote.
- Popravi, kar ni prav: Domen je visok 105 kg in tehta 24 km. star je 9 cm.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Tona, kilogram, dekagram

- Dopolni (1 t = ___ kg = ___ dag = ___ g = ___ mg).
- Spremeni v tone in kilograme (3 258 kg = ___t  ___kg, 23 987 kg = ___t  ___kg).
- Izrazi v gramih (10 dag = ___, 22 dag = ___, 340 dag = ___, 678 dag = ___).
- Uredi enote po velikosti (3 kg, 600 g, 3000 dag, 8 000 kg, 7 t, 5 dag).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Ura, minuta, sekunda

- Uredi po velikosti (1 dan, 7 min, 14 s, 3600 s, 2 h, 121 min, 22 h, 5 h).
- Dopolni razpredelnico (pred eno uro, čez  pol ure, pred uro in pol).
- Spremeni v manjšo časovno enoto (1 h  20 min, 4 h 10 min, 7 h 30 min, 2 h 40 min).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Množenje in deljenje

- Izračunaj (10 • 10, 100 • 10, 2 000 : 10, 3400 : 10).
- Dopolni (23 • 10, 800 : 100, 345 • 1000).
- Mlinar je zmlel 145 vreč žita. Koliko kg žita je zmlel, če je bilo v vsaki vreči 100 kg žita?
- Janja mora prebrati 150 strani debelo knjigo. Koliko dni bo brala, če bo vsak dan ...... ?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Neenačbe

- Na številskem traku označi števila, za katera dana neenačba velja.
- Zapiši števila, za katera velja dana neenačba.
- Neenačbi ustreza le eno izmed spodnjih števil. Katero?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Potence

- Zmnožke zapiši v obliki potenc.
- Zapiši potence kot zmnožke enakih faktorjev.
- Pobarvaj polja s pravilnimi rezultati.
- Zapiši:
a) Potenco z sonovo 5 in stopnjo 6.
b) Potenco z osnovo 9 in stopnjo 3.
c) Potenco z osnovo 8 in potenco 5.
d) Potenco z osnovo 7 in vrednostjo 49

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Sestavljeni računi

- Izračunaj čim bolj spretno.
- Zapiši račun in ga izračunaj.
- Podčrtaj, kar moraš izračunati najprej. nato izračunaj.
- Izpolni predglednico.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Seštevanje in odštevanje

- Ustno seštej ali odštej.
- Izračunaj čimbolj spretno.
- Določi neznano število. Naredi preizkus.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. Števila do sto tisoč

- Zapisano število zapiši s številko.
- Uredi številke po velikosti. začni z največjim.
- Preberi število in ga zapiši s številko.
- Z rdečo barvico obkroži največje število, z modro pa najmanjše število.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


16. Števila do milijona

- Zapisano število zapiši s številko.
- Uredi številke po velikosti. Začni z največjim.
- Preberi število in ga zapiši s številko
- Z rdečo barvico obkroži največje število, z modro pa najmanjše število.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.