Učni listi - 5. razred - Slovenščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Slovenščina za peti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se slovenščine za peti razred osnovne šole . Odkrijte  jezik in kulturo. Priročnik za učenje slovenske pisave za peti razred osnovne šole. #Slovenščina #petiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Abecedni red

- Pomagaj učitelju smučanja. Uredi njegov seznam po abecednem redu.
- Napiši mu seznam. Najprej napiši priimek, nato ime.
- Dopolni. Prvi po abecednem redu je ___ ___, takoj za njim je ___ ___.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Nadpomenke

- Besedam dodaj nadpomenke.
- Pobarvaj nadpomenke na levi strani in besede na desni strani z enako barvo.
- Besedam poišči nadpomenko (tulipan, narcisa, zvonček, rože, spomladanske cvetlice).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Podpomenke

- Besedam dodaj podpomenke.
- Pobarvaj podpomenke na levi strani in besede na desni strani z enako barvo.
- Besedam poišči podpomenke (svinčnik, radirka, zvezek, kocke, punčke, medvedki).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Pomanjševalnice

- Poveži kar spada skupaj.
- Besedam poišči pomanjševalnico.
- Besedam dodaj pomanjševalnice.
- Dopolni. Majhna luč je  ___, Majhno steblo je  ___, Majhen stol je  ___.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Protipomenke

- Besedam dodaj protipomenke.
- Pobarvaj protipomenke na levi strani in besede na desni strani z enako barvo.
- Besedam poišči protipomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Sopomenke

- Besedam dodaj sopomenke.
- Pobarvaj sotipomenke na levi in desni strani z enako barvo.
- Besedam poišči sopomenko.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Krajšave

- Naštetim besedam poišči pravilne krajšave in jih obkroži.
- Razloži, kaj pomenijo krajšave.
- Napiši krajšave.
- Razloži kaj pomenijo krajšave na avtomobilih.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Črke L,Lj,Nj

- Podčrtaj pravilno zapisane besede.
- Prečrtaj narobe zapisane besede
- Popravi narobe zapisane besede.
- Preberi besede in v njih podčrtaj črki lj oz. nj.
- Dokončaj besede.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Na koncu besede

- Obkroži pravilno zapisane besede.
- Popravi narobe zapisane besede in jih uporabi v povedih.
- Popravi narobe zapisane besede.
- Dokončaj besede.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Predlog K in H

- Poveži besede k pravilnemu predlogu.
- Pred besede vstavi k ali h.
- Preberi povedi. Popravi kar je narobe. Povedi prepiši.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Predlog S in Z

- Poveži besede k pravilnemu predlogu.
- Pred besede vstavi s ali z.
- Preberi povedi. Popravi kar je narobe. Povedi prepiši.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Stopnevanje pridevnika

- Primerjaj in dopolni.
- Dopolni (lep, rjav, globji, lepši).
- Na vrtu raste ___ (visok) češnja, še ___ (visok) pa je oreh.
- Matjaž ima ___ (velik) roke, Uroš pa še ___ (velik).
- Don je ___ (majhen) kužek, Piki pa še ___ (majhen).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Vrste pridevnika

- Kakšno je jabolko?
- Katere vrste je avto?
- Čigav je sladoled?
- Čigavo je lahko kolo?
- Kakšno je lahko kolo?
- Katere vrste koles poznaš?
- Samostalnikom pripiši ustrezne pridevnike.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. Samoglasniki in soglasniki

- Obkroži besede, ki vsebujejo ozki o.
- Prečrtaj besede, ki ne vsebujejo širokega o.
- Pobarvaj besede, ki vsebujejo ozki e.
- Podčrtaj besede, ki vsebujejo široki e.
- Obkroži besede, ki vsebujejo polglasnik.
- Napiši nekaj besed, ki imajo široki o, ozki e, ozki o.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


16. Samostalnik

- Razvrsti besede v razpredelnico.
- Katere besede so samostalniki? Obkroži jih.
- V povedih podčrtaj samostalnike.
- Prečrtaj besede, ki niso samostalniki.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


17. Samostalnik Spol

- Katere osebe in predmeti na sliki so moškega spola?
- Katere osebe in predmeti na sliki so ženskega spola?
- Poimenuj narisane stvari. Besedam določi spol.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


18. Samostalnik Število

- Poimenuj, kaj je narisano in odgovori.
- Koliko je stvari? Pod vsak stolpec vpiši, v katerem številu so samostalniki.
- Razvrsti spodnje besede v razpredelnico.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


19. Rimske številke

- Izberi pravilno ime za število.
- Zapiši števila z rimskimi številkami.
- Preberi števila in jih zapiši z besedo.
- Prečrtaj števila, ki niso prava.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


20. Števila

- Izberi pravilen zapis števila.
- Zapiši števila s številkami.
- Preberi števila in jih zapiši z besedo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


21. Velika začetnica

- S popravnimi znamenji označi kje bi morala biti velika začetnica.
- Podčrtaj besede, ki jih pišemo z veliko začetnico.
- Zapiši veliko začetnico kjer je potrebno. Povedi prepiši.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


22. Čestitka

- Napiši čestitko za sošolca, ki je osvojil prvo mesto na šolskem krosu.
- Napiši čestitko za prijatelje, ki so osvojili prvo mesto v nogometu.
- Napiši čestitko za brata ali sestro, ki je uspešno zaključil razred.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


23. Opis kraja

- Opiši domači kraj.
- Opiši kraj, kjer živita babica in dedek.
- Opiši kraj, kamor hodiš v šolo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


24. Opis rastline

- Opiši rastlino na sliki.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


25. Opis živali

- Opiši žival na sliki.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


26. Pismo

- Napiši pismo prijatelju ali prijateljici.
- Napiši pismo babici.
- Napiši pismo sestrični ali bratrancu.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


27. Pripoved

- Moj prvi šolski dan
- Uspešen dan
- Moj najljubši dan

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


28. Voščilo

- Napiši voščilo za prijatelja ali prijateljico, ki praznuje rojstni dan.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


29. Pripovedna poved

- Preberi spodnje besedilo. Ker so vse pike pobegnile, jih napiši tam, kjer morajo biti.
- Prepiši zgornje besedilo. Pazi na napake.
- Dokončaj povedi (včeraj sem, Maja je šla, jutri bom ).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


30. Vejica

- Naštej sadje, ki ga poznaš.
- Vejico pišemo pri naštevanju med: besedami in besednimi zvezami ter povedmi.
- Vstavi vejico, kjer je potrebno.
- Napiši nekaj povedi z vejicami.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


31. Vprašalna poved

- Preberi povedi. Podčrtaj vprašalne povedi
- Napiši vprašalne povedi, ki se začenjajo z napisanimi vprašalnicami.
- Vprašaj se pod podčrtanih besedah. Zapiši vprašalne povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


32. Vzklicna poved

- Preberi povedi. Pobarvaj kvadratke pred vzkličnimi povedmi.
- Preberi povedi tako kot so zapisane, nato zamenjaj pike s klicaji in povedi napiši.
- Napiši nekaj vzkličnih povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


33. Zlogi in deljenje besed

- Napiši nekaj besed, ki so iz enega zloga, dveh zlogov.
- Kako bi delil naslednja imena?
- Iz premetanih zlogov sestavi besedo.
- Iz zlogov sestavi čimveč besed.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.