Učni listi - 6. razred - Geografija

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Geografija

- Med kakšne vede štejemo geografijo?
- Kdaj so ljudje raziskovali življenje v svojem okolju?
- S kakšnimi nameni so se ljudje v srednjem veku odpravljali raziskovati nove dežele?
- Kaj so odkrivali na odpravah?
- Kaj proučuje geografija?
- Na kakšna vprašanja išče geografija odgovore?
- Katere narode štejemo med raziskovalce?
- Kdaj so se na pot odpravili prvi Evropejci?
- Razloži besedo geografija!
- Kateri deli Zemlje so ostali neraziskani?
- Kakšne oblike je Zemlja?
- Kako izgleda Zemlja na severnem in južnem polu?
- Kaj je globus?
- Kakšne poloble poznaš?
- Kaj je Ekvator?
- Od katerega tečaja je Ekvator bolj oddaljen?
- Razmisli kaj je celina?
- Kje poteka začetni poldnevnik?
- Kaj je treba upoštevati pri risanju zemljevida?
- Kakšen dogovor imajo znanstveniki, ki rišejo zemljevide?
- Od kod ime poldnevnik?
- Koliko je poldnevnikov na globusu?
- Kje ima Zemlja največjo obseg širine?
- Kje potekajo drugi vzporedniki?
- Zakaj so vzporedniki proti obema tečajema vse krajši?
- Katera vzporednika sta najkrajša?
- Kako se imenujejo črte, ki ležijo severno od Ekvatorja?
- Kaj nam pove zemljepisna širina?
- Od kod merimo Zemljino dolžino?
- Na katerem poldnevniku se združita vzhod in zahod Zemljine dolžine?
ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.