Učni listi - 6. razred - Geografija

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Geografija za šesti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerGeografija za šesti razred osnovne šole. Učenje o Zemlji, krajih in državah
2. Geografija

- Med kakšne vede štejemo geografijo?
- Kdaj so ljudje raziskovali življenje v svojem okolju?
- S kakšnimi nameni so se ljudje v srednjem veku odpravljali raziskovati nove dežele?
- Kaj so odkrivali na odpravah?
- Kaj proučuje geografija?
- Na kakšna vprašanja išče geografija odgovore?
- Katere narode štejemo med raziskovalce?
- Kdaj so se na pot odpravili prvi Evropejci?
- Razloži besedo geografija!
- Kateri deli Zemlje so ostali neraziskani?
- Kakšne oblike je Zemlja?
- Kako izgleda Zemlja na severnem in južnem polu?
- Kaj je globus?
- Kakšne poloble poznaš?
- Kaj je Ekvator?
- Od katerega tečaja je Ekvator bolj oddaljen?
- Razmisli kaj je celina?
- Kje poteka začetni poldnevnik?
- Kaj je treba upoštevati pri risanju zemljevida?
- Kakšen dogovor imajo znanstveniki, ki rišejo zemljevide?
- Od kod ime poldnevnik?
- Koliko je poldnevnikov na globusu?
- Kje ima Zemlja največjo obseg širine?
- Kje potekajo drugi vzporedniki?
- Zakaj so vzporedniki proti obema tečajema vse krajši?
- Katera vzporednika sta najkrajša?
- Kako se imenujejo črte, ki ležijo severno od Ekvatorja?
- Kaj nam pove zemljepisna širina?
- Od kod merimo Zemljino dolžino?
- Na katerem poldnevniku se združita vzhod in zahod Zemljine dolžine?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.