Učni listi - 6. razred - Matematika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Decimalna števila

- Decimalna števila na številskem poltraku
- Decimalno število
- Desetiški ulomki
- Urejanje decimalnih števil po velikosti
- Zaokroževanje decimalnih števil

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


2. Enačbe in neenačbe

- Enačbe
- Neenačbe

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Kot

- Opredelitev kota
- Primerjanje kotov
- Seštevanje in odštevanje kotov
- Skladna kota
- Vrste kotov

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Krožnica in krog

- Krožni izsek in krožni lok
- Krožnica in krog
- Krožnica in premice

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Merimo

- Čas
- Denar
- Masa
- Dolžina
- Ploščina
- Tekočine

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Merjenje kotov

- Merjenje kotov
- Računanje s koti
- Sovršni koti in sokoti

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Množenje in deljenje decimalnih števil

- Deljenje decimalnih števil
- izrazi besedilne naloge
- Množenje decimalnih števil
- Množenje in deljenje decimalnih številk s potencami št 10

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Naravna števila 1

- Predhodnik in naslednik
- Primerjanje in urejanje
- Rimske številke
- Štejemo
- Velika števila
- Zaokroževanje števil

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Naravna števila 2

- Osnove računske operacije
- Računski zakoni
- Številski izrazi

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Obdelava podatkov

- Drevesni prikaz stolpični diagram
- Piktogram in stolpični diagram
- Stolpični in tortni
- Diagram
- Stolpični Vennov in Carrollov diagram
- Tortni diagram preglednica

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Obseg in ploščina

- Obseg
- Obseg in ploščina
- Obseg pravokotnika in kvadrata
- Ploščina pravokotnika in kvadrata

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Osnovni geometrijski elementi

- Dve premici v ravnini
- Geometrija preveri se
- Poltrak in daljica
- Ravnina točka premica
- Razdalja med dvema točkama
- Razdalja med premicama
- Razdalja med točko in premico

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Površina kocke in kvadra

- Mreža kocke in kvadra
- Površina kocke in kvadra

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Prostornina

- Enote za merjenje prostornine
- Pretvarjanje kubičnih enot
- Primerjanje prostornin
- Prostornina in enote za tekočine
- Prostornina kocke in kvadra

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. Seštevanje in odštevanje decimalnih števil

- Besedilne naloge in izrazi
- Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
- Seštevanje in odštevanje decimalnih števil besedilne naloge

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


16. Ulomki

- Deli celote in ulomki
- Ponazoritev ulomka
- Primerjanje ulomkov *
- Še o ulomkih
- Ulomki in besedilne naloge

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.