Učni listi - 6. razred - Matematika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. DECIMALNA ŠTEVILA

- Decimalna števila na številskem poltraku
- Decimalno število
- Desetiški ulomki
- Urejanje decimalnih števil po velikosti
- Zaokroževanje decimalnih števil2. ENAČBE in NEENAČBE

- Enačbe
- Neenačbe3. KOT

- Opredelitev kota
- Primerjanje kotov
- Seštevanje in odštevanje kotov
- Skladna kota
- Vrste kotov4. KROŽNICA IN KROG

- Krožni izsek in krožni lok
- Krožnica in krog
- Krožnica in premice5. MERIMO

- Čas
- Denar
- Masa
- Dolžina
- Ploščina
- Tekočine6. MERJENJE KOTOV

- Merjenje kotov
- Računanje s koti
- Sovršni koti in sokoti7. MNOŽENJE IN DELJENJE DECIMALNIH ŠTEVIL

- Deljenje decimalnih števil
- izrazi besedilne naloge
- Množenje decimalnih števil
- Množenje in deljenje decimalnih številk s potencami št 108. NARAVNA ŠTEVILA 1

- Predhodnik in naslednik
- Primerjanje in urejanje
- Rimske številke
- Štejemo
- Velika števila
- Zaokroževanje števil9. NARAVNA ŠTEVILA 2

- Osnove računske operacije
- Računski zakoni
- Številski izrazi10. OBDELAVA PODATKOV

- Drevesni prikaz stolpični diagram
- Piktogram in stolpični diagram
- Stolpični in tortni
- Diagram
- Stolpični Vennov in Carrollov diagram
- Tortni diagram preglednica11. OBSEG IN PLOŠČINA

- Obseg
- Obseg in ploščina
- Obseg pravokotnika in kvadrata
- Ploščina pravokotnika in kvadrata12. OSNOVNI GEOMETRIJSKI ELEMENTI

- Dve premici v ravnini
- Geometrija preveri se
- Poltrak in daljica
- Ravnina točka premica
- Razdalja med dvema točkama
- Razdalja med premicama
- Razdalja med točko in premico13. POVRŠINA KOCKE IN KVADRA

- Mreža kocke in kvadra
- Površina kocke in kvadra14. PROSTORNINA

- Enote za merjenje prostornine
- Pretvarjanje kubičnih enot
- Primerjanje prostornin
- Prostornina in enote za tekočine
- Prostornina kocke in kvadra15. SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DECIMALNIH ŠTEVIL

- Besedilne naloge in izrazi
- Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
- Seštevanje in odštevanje decimalnih števil besedilne naloge16. ULOMKI

- Deli celote in ulomki
- Ponazoritev ulomka
- Primerjanje ulomkov *
- Še o ulomkih
- Ulomki in besedilne naloge
ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.