Učni listi - 6. razred - Naravoslovje

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Naravoslovje za šesti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerPriročnik za učenje naravoslovja za 6. razred osnovne šole
2. Naravoslovje

01. Iz katerih plasti je zgrajena zemlja?
02. Kaj je zemeljska skorja?
03. Kaj se nahaja pod zemeljsko skorjo?
04. Kaj sestavlja zemeljski plašč?
05. Kaj se nahaja pod plaščem?
06. Kolikšna je temperatura v jedru?
07. Kaj so kamnine?
08. Kaj so minerali?
09. Kakšna je trdota mineralov?
10. Katere so vrste kamnin po nastanku?
11. Kako imenujemo prosec nastajanja kamnin?
12. Kaj je kroženje kamnin ali kamninski krog?
13. Kako nastanejo magmatske kamnine?
14. Magma se lahko strdi in ohladi na  ________________ ali ____________________.
15. Kako se imenujejo kamnine, ki nastanejo na površju? navedi primer.
16. Kako nastanejo predornine?
17. Kako nastanejo globočnine?
18. Kako nastanejo sedimentne kamnine?
19. Kateri dejavniki vplivajo na nastanek sedimentnih kamnin?
20. Naštej sedimentne kamnine.
21. Kako nastanejo metamorfne kamnine?
22. Kako še drugače imenujemo metamorfne kamnine?
23. Navedi primer metamorfne kamnine?
24. Koliko % kamnin pokriva površino slovenije?
25. Kje v sloveniji najdemo sedimentne kamnine?
26. Kje v sloveniji najdemo magmatske kamnine?
27. Kje v sloveniji najdemo metamorfne kamnine?
28. Od česa je odvisen nastanek prsti?
29. Kako in na Kaj vplivajo dejavniki prsti?
30. Kaj velja za mlada tla?
31. Kje nastanejo mlada tla?
32. Kako hitro prepereva matična kamnina?
33. Zakaj matična kamnina prepereva?
34. Kaj povzroča fizikalno preperevanje?
35. Kakšen je vpliv vode in ledu pri fizikalnem preperevanju?
36. Kakšen je vpliv vetra pri fizikalnem preperevanju?
37. Kaj povzroča biološko preperevanje?
38. Kaj povzroča nastanek humusa?
39. Kaj povzroča kemijsko preperevanje?
40. Kako poteka kemijsko preperevanje?
41. Po čem se ločijo prsti?
42. Kakšna naj bo prst za rastline?
43. Kakšnega pomena je prezračenost za koreninE?
44. Iz česa je zgrajeno seme?
45. Kaj je kalček?
46. Kaj sestavlja kalček?
47. Poznamo semena rastlin z _________ ali ___________kličnim listom .
48. Rastline, ki imajo dva klična lista so ___________________________ .
49. Rastline, ki imajo en klični list so ____________________________________________ .
50. Kje je nakopičena rezervna hrana pri fižolu?
51. Kje je nakopičena rezervna hrana pri koruzi?
52. Navedi tri razlike med dvokaličnicami in enokaličnicami.
53. Kakšna je naloga semenske lupine?
54. V kakšni obliki najdemo v rastlini zalogo hrane?
55. Kaj se zgodi s semensko lupino ob stiku z vodo?

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.