Učni listi - 6. razred - Zgodovina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Zgodovina za šesti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerUčbenik za predmet zgodovine za 6. razred osnovne šole
2. Zgodovina

- Kaj bomo spoznali pri pouku zgodovine?
- Kako izvemo o življenju v preteklosti?
- O čem bomo govorili pri zgodovini?
- Kateri sledovi govorijo o preteklosti?
- Kje izvemo o preteklosti?
- Kdo se ukvarja s proučevanjem preteklosti?
- Kako imenujemo s tujko vedo o času?
- Kako so merili čas v Egiptu?
- Na kakšen način so si pomagali v starih časih pri merjenju časa?
- Kako so si ljudje pred približno 5000 let delili čas?
- Kako so določali Egipčani dolžino leta?
- Kdo je odločal, da se bo koledar ravnal po gibanju sonca?
- Koliko dni je štel teden v Egiptu?
- Koliko dni je štel teden v Rimu?
- Po katerem koledarju je povzeto naše štetje dni?
- Kdaj so Egipčani začeli novo leto?
- Katero ljudstvo je začelo novo leto 23. septembra?
- Kaj moramo izbrati, da določimo, kdaj se je nekaj zgodilo?
- Katero štetje let uporabljamo Slovenci?
- Katera zgodovinska obdobja poznaš?
- Iz katere besede dobimo besedo koledar?
- Naštej nekaj materialnih virov!
- Iz kakšnega materiala so bila narejena prva orodja?
- Razloži pojem »zgodovinski viri«!
- Kdo je arheolog?
- Iz katerih materialov so naredili prve barve?
- Kje so našli najstarejše podobe?
- Kako imenujemo vire, ko nam ljudje pripovedujejo o dogodkih?
- Štejemo pustne šeme med zgodovinske vire?
- Kaj zanima etnologa?
- Kdo postavlja vprašanja zgodovinskim virom?
- Kako se mora zgodovinar lotiti zgodovinskega vira?
- Zakaj so se zgodovinski viri ohranili do danes?
- Razloži pojem »vir prve roke«!
- Kako imenujemo vir, ko nam o dogodku poroča nekdo, ki je o njem slišal?
- Katere vire uporablja pri delu zgodovinar?
- Kaj po navadi vsebujejo pisni in ustni viri?
- Premisli kako bi razložil pojem verodostojnost?
- Sta v zgodovinskih virih prisotni verodostojnost in pristnost?
- O čem govorijo pisni in ustni viri?
- Kateri muzeji se ukvarjajo z zgodovino?
- Katere ostanke zgodovine najdemo v muzeju?
- Kako se imenuje muzej, ki je bil odprt že pred 2300 leti?
- Kdaj so odprli najstarejši muzej v Sloveniji?
- Kje najdemo največja muzeja v svetu?
- Kdo postavlja razstave v muzejih?
- Kako imenujemo arhiv, ki ga ima posameznik?
- Kdo vodi arhiv?
- Kdo obiskuje arhive?
- Kako se imenuje najpomembnejši arhiv v Sloveniji?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.