Učni listi - 7. razred - Državljanska vzgoja in etika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Državljanska vzgoja in etika za sedmi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerDržavljanska vzgoja in etika za sedmi razred osnovne šole. Raziskuj etična vprašanja in se nauči o državljanski odgovornosti
2. Družina

- Kako se je ohranjala človeška vrsta?
- Kako imenujemo skupnost staršev in otrok?
- Kaj je glavna značilnost družine?
- Ali je zveza moškega in ženske, ki nimata otrok, družina?
- Katere potrebe ljudje zadovoljijo v družini?
- V kakšni družini imajo otroci dobre pogoje za odraščanje?
- Ali lahko vrtec, šola ali vzgojitelji nadomestijo družino pri zadovoljevanju otrokovih potreb?
- Skozi koliko obdobij gre družina?
- Opiši prvo obdobje družine!
- Kakšno je drugo obdobje družine?
- Kaj se zgodi v tretjem obdobju?
- Kako imenujemo četrto stopnjo?
- Kako rečemo vsem tem obdobjem skupaj?
- Kako imenujemo družine, kjer živita skupaj oba starša in otroci?
- Katera vrsta družine je v naši kulturi najpogostejša?
- Kako imenujemo družino, če le eden od staršev živi z otroki?
- Kako imenujemo mater ali očeta, ki živi sam z otrokom ali otroki?
- Kaj se zgodi po razvezi ali smrti partnerja s staršem, ki ostane sam z otrokom ali otroki?
- Kako imenujemo družino, ki se oblikuje po smrti ali razvezi partnerjev?
- Kaj lahko naredi par, ki ne more imeti svojih »bioloških« otrok?
- Kako imenujemo družino, kjer partnerja posvojita otroka?
- Kakšno vlogo prevzame par ali posameznik s posvojitvijo otroka?
- Katere družine poznamo poleg ožjih?
- Kdo sestavlja razširjeno družino?
- Koliko generacij živi v razširjeni družini?
- S čim pri nas začnejo skupno življenje mladi pari?
- Kdo vodi poroko?
- Kaj par sklene s poroko?
- Ali se vsi pari poročijo?
- Kako imenujemo skupnost moškega in ženske, ki nista poročena?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Kako se sporazumevamo in kako odločamo

- Kaj je sporazumevanje?
- Kako še drugače rečemo sporazumevanju?
- Ali se tudi živali sporazumevajo?
- Ali lahko komunikacijo med živalmi opazimo?
- Kakšen način sporazumevanja so razvile opice?
- S čim se sporazumevajo opice?
- Kaj povedo spremembe izraza na obrazih opic?
- Naštej čustva!
- S čim se sporazumevamo ljudje?
- Katero je najučinkovitejše sredstvo sporazumevanja pri ljudeh?
- Kaj izražamo z jezikom?
- S čim najlažje izrazimo veselje?
- Kaj nam jezik omogoča?
- Naštej nekaj oblik jezikovnega sodelovanja!
- Kako ljudje izražamo čustva?
- Kdo so mojstri izražanja čustev? Zakaj?
- Katero sporazumevanje je bolj zapleteno – človeško ali živalsko?
- Kaj navajamo pri utemeljevanju svojih mnenj?
- Ali so vsi razlogi sprejemljivi za vse ljudi?
- Ali vsi ljudje gledamo enako na to, kako močan je kak razlog?
- Od česa je odvisna moč razloga?
- Kdo se sporazumeva pri pouku?
- Kaj je poglavitna dejavnost politikov?
- Kaj je poglavitna umetnikova dejavnost?
- Kako imenujemo posebno obliko sporazumevanja, ki se konča z glasovanjem?
- Kje uporabljamo razpravo ali diskusijo?
- Kaj je razprava?
- Kaj pomeni, da so udeleženci razprave disciplinirani?
- Ali mora biti razprava napovedana vnaprej?
- Zakaj mora biti razprava napovedana vnaprej?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Množična občila in informacije

- Kje dobivamo informacije?
- Kako še drugače rečemo informaciji?
- Ali in formacije dobimo le če se pogovarjamo?
- Prek česa dobivamo informacije?
- Kje dobimo ogromno informacij?
- Kaj lahko pošiljamo in sprejemamo po internetu?
- Kaj ima vsak uporabnik elektronske pošte?
- Kako imenujemo komunikacijo med ljudmi?
- Ali po radiu, televiziji, časopisih in internetu tudi poteka medosebna komunikacija?
- V čem je razlika med navadnim pogovorom in sporočanjem po radiu?
- Kakšen izraz uporabljamo za vsa sredstva, ki prenašajo informacije množici ljudi?
- Kaj je medij?
- Iz česa so sestavljena sporočila, ki jih prenašajo mediji?
- Kakšne medije poznamo v sodobnem času?
- Naštej tiskane medije!
- Naštej slišne medije!
- Naštej slišno-vidne medije!
- Kakšno je množično sporočanje?
- Kaj pomeni, da je množično sporočanje javno?
- Kakšna so sporočila v množičnem sporočanju?
- Koga povezujejo mediji?
- Kako prenašajo sporočila sodobni mediji?
- Kako poteka elektronsko prenašanje sporočil?
- Ali je množično sporočenje mednardno Ali planetarno?
- Kaj omogoča internet?
- Kako hitro so nekoč potovale zamisli?
- Kdaj so si ljudje prenašAli sporočila?
- Kako hitro se je spreminjal svet?
- Zakaj se je svet spreminjal počasi?
- Kakšne ovire so se pojavile pri sporočanju od ust do ust?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Vzorniki in avtoritete

- Ali smo ljudje svobodni?
- Kaj nam pripada, ker smo svobodni?
- Katere svoboščine nam pripadajo?
- Ali je posameznikova svoboda omejena?
- Zakaj je posameznikova svoboda omejena?
- Kakšna je pravica do osebne lastnine?
- Zakaj ne smemo žaliti drugih ljudi?
- Ali moramo braniti le svoje pravice?
- Ali je potrebno, da so člani skupnosti strpni?
- Kaj pomeni, da so člani strpni?
- Ali smo vsi odgovorni za svoje ravnanje?
- Kaj se zgodi, če kršimo pravilo?
- Pred kom učenci odgovarjajo za svoje kršitve?
- Kaj učitelj in ravnatelj izrečeta?
- Pred kom zaposleni v podjetju odgovarjajo za svoje kršitve delovne discipline?
- Kaj direktor podjetja ali disciplinska komisija ozrečeta?
- Pred kom odgovarjajo osebe za kršitve zakonov?
- Kako sodišče kaznuje kršilca?
- Kaj so ravnatelj, direktor, general v vojski in sodnik za nas?
- Ali imajo vse avtoritete uraden položaj?
- Zakaj jih spoštujemo kot avtoritete?
- Kdo so avtoriteta za otroke?
- Ali tudi odrasli spoštujejo neuradne avtoritete?
- Katere ljudi štejemo med neuradne avtoritete?
- Kdo ureja odnose v manjših skupinah?
- Kdo ureja odnose v večjih skupnostih?
- Kakšne ustanove delujejo v politiki?
- Kdo obravnava kršitve zakonov in spore?
- Kdo skrbi za izobraževanje državljanov?
- Kdo skrbi za zdravje državljanov?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Življenje v skupnosti

- Kaj je posameznik?
- S kom se človek povezuje?
- Kaj lahko človek zadovolji v skupinah?
- Kako se imenuje skupnost, katere člani so učenci?
- Katerim skupinam pripadajo osnovnošolci?
- Zakaj se ljudje pomezujemo v skupine?
- Kaj je družbena vez?
- Kaj se razvije v skupinah?
- Kaj pomeni, da so ljudje solidarni?
- Kakšni so odnosi v družini ali skupini?
- Kako imenujemo tesno povezane človeške skupine?
- Kaj za vsakega od članov pričakujejo drugi člani?
- Ali lahko člani primarne skupine med seboj zamenjujejo vloge?
- Ali lahko v primarnih skupinah zadovoljimo vse potrebe?
- Katerih potreb ne moremo zadovoljiti v primarnih skupinah?
- Kako imenujemo skupine, v katere se ljudje združujejo da zadovoljijo potrebe?
- Kakšni so odnosi v sekundarnih skupinah?
- Kakšno je razmerje med predsednikom (kluba) in člani?
- Kako imenujemo razmerje podrejenosti oz. nadrejenosti?
- Ali se v sekundarnih skupinah vloge lahko spreminjajo?
- Kdo ima večjo odgovornost v skupini?
- Ali imajo vsi člani skupine enake pravice?
- Kaj v skupinah ljudje pričakujejo drug od drugega?
- Kako pravimo tem pričakovanjem v skupinah?
- Ali so norme povsod enake?
- Zakaj se v večina ljudi obnaša podobno na javnih krajih?
- Zakaj se razvije obnašanje, ki je značilno za neko mesto, deželo Ali kulturo?
- Kaj pomeni, da posameznik v skupini razvija tudi svojo individualnost?
- Kaj sprejme večina skupin za obnašanje svojih članov?
- Kakšna pravila ima demokratično urejena skupina?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.