Učni listi - 7. razred - Matematika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Aritmetika in Algebra enačbe in neenačbe

- Enačbe besedilne naloge
- Enačbe in neenačbe
- Enačbe in reševanje enačb

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


2. Aritmetika in Algebra funkcija

- Koordinatna mreža
- Medsebojna odvisnost dveh količin
- Odvisni in neodvisni količini

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Aritmetika in Algebra naravna števila

- Delitelj
- Najmanjši skupni večkratnik
- Največji skupni delitelj
- Praštevila in sestavljena števila
- Pravila za deljivost
- Pravila za deljivost 2, 5, 10
- Pravilo za deljivost 3, 9
- Pravilo za deljivost 4, 6, 8
- Razcep na prafaktorje
- Skupni delitelji*
- Skupni večkratnik
- Večkratnik

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Aritmetika in Algebra procentni račun

- Odstotki
- Procentni račun

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Aritmetika in Algebra racionalna števila

- Krajšanje in razširjanje ulomkov
- Krajšanje ulomkov
- Primerjanje ulomkov
- Razširjanje ulomkov
- Ulomek in decimalno število
- Ulomek in naravno število
- Ulomki na številskem poltraku
- Ulomki-deli celote
- Urejanje ulomkov

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Aritmetika in Algebra računske operacije z ulomki, izrazi

- Deljenje ulomka z naravnim številom
- Deljenje ulomka z ulomkom
- Količnik naravnih števil in ulomek
- Množenje in deljenje ulomkov
- Množenje ulomka z naravnim številom
- Množenje ulomka z ulomkom
- Obratna ulomka
- Računanje z ulomki
- Računske operacije z ulomki
- Seštevanje odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci
- Seštevanje odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci
- Ulomki in decimalna števila
- Seštevanje in odštevanje
- Vrednost izraza

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Obdelava podatkov

- Črtni diagram
- Drevesni diagram
- Frekvenčna preglednica
- Obdelava podatkov
- Stolpični diagram
- Tortni diagram

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Geometrija in Merjenje geometrijske oblike

- Dve krožnici
- Krožnica in premica
- Merimo razdalje
- Orientacija

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Geometrija in Merjenje obsegi in ploščine likov

- Deltoid obseg, ploščina
- Kvadrat obseg, ploščina
- Obsegi in ploščine likov
- Paralelogram obseg, ploščina
- Pravokotnik obseg, ploščina
- Romb obseg, ploščina
- Trapez obseg, ploščina
- Trikotnik obseg, ploščina

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Geometrija in Merjenje štirikotnik

- Enakokraki trapez
- Koti v štirikotniku
- Kvadrat
- Načrtovanje štirikotnika
- Paralelogram
- Pravokotnik
- Romb
- Štirikotnik
- Trapez
- Delotoid

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Geometrija in Merjenje transformacije

- Dvojice kotov
- Načrtovanje kotov s šestilom
- Osna in središčna somernost
- Preslikave
- Simetrala daljice
- Simetrala kota
- Zrcaljenje čez premico
- Zrcaljenje čez točko

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Geometrija in Merjenje trikotnik

- Koti v trikotniku
- Načrtovanje trikotnikov
- Osno somerni trikotniki
- Težišče trikotnika
- Trikotnik
- Trikotniku očrtana krožnica
- Trikotniku včrtana krožnica
- Višine trikotnika

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.