Učni listi - 7. razred - Naravoslovje

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Naravoslovje za sedmi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerPriročnik za učenje naravoslovja za 7. razred osnovne šole
2. Naravoslovje

01. Kako se zaščitimo pri eksperimentalnem delu?
02. Navedi vsaj 5 zaščitnih pripomočkov pri delu z nevarnimi snovmi ali pri laboratorijskih poskusih.
03. Na kaj moramo biti pozorni pri delu z gorilnikom?
04. Kaj je čista snov?
05. Navedi vsaj 5 primerov čistih snovi:
06. Kaj je zmes?
07. Navedi vsaj 5 primerov zmesi:
08. Med zapisanimi snovmi izberi čiste snovi.
09. Od česa so odvisne lastnosti snovi?
10. Naštej vsaj 5 različnih lastnosti snovi.
11. Katera agregatna stanja snovi poznaš?
12. Zapiši oznake – simbole agregatnih stanj.
13. Poimenuj prehode med agregatnimi stanji:
14. Na osnovi česa lahko ločujemo čiste snovi iz zmesi?
15. S katero metodo ločevanja lahko ločimo olje od vode?
16. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo olje od vode?
17. S katerimi metodami ločevanja lahko ločimo pesek od vode?
18. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo pesek od vode?
19. S katero metodo ločevanja lahko ločimo železo od žvepla?
20. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo železo od žvepla?
21. S katero metodo ločevanja lahko ločimo sol iz slane vode?
22. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo sol iz slane vode?
23. S katero metodo ločevanja lahko ločimo jod od kuhinjske soli?
24. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo jod od kuhinjske soli?
25. Načrtuj ločevanje čistih snovi iz zmesi: sladkorja, železa in žvepla.
26. Iz katerih osnovnih snovi je sestavljen zrak?
27. Kaj je kemijski element?
28. Kaj je spojina?
29. Ali je kemijski element čista snov ali zmes? Zakaj?
30. Kako nastane spojina?
31. Med zapisanimi snovmi izberi kemijske elemente.
32. Ali je raztopina soli v vodi čista snov ali zmes? Zakaj?
33. Kaj je topljenec?
34. Kaj je topilo?
35. Na primeru morske vode opredeli: raztopino, topilo in topljenec.
36. Na primeru raztopine sladkorja v vodi opredeli: raztopino, topilo in topljenec.
37. Navedi dva postopka s katerimi je mogoče pospešiti raztapljanje topljenca v topilu.
38. Ali so v deževnici raztopljene snovi? Če so, katere?
39. Kakšna voda je vodovodna voda – mehka ali trda? Zakaj misliš tako?
40. Vrste voda razporedi po naraščajoči trdoti vode od najbolj mehke do najbolj trde.
41. V kateri vodi se bo milnica najbolj penila?
42. Zakaj v likalniku ni priporočljivo uporabljati vodovodne vode, temveč destilirano?
43. Kako lahko trdo vodo zmehčamo? Navedi vsaj dva postopka.
44. Kaj je fizikalna sprememba?
45. Naštej vsaj 5 primerov fizikalnih sprememb.
46. Kaj se pri fizikalni spremembi spreminja in kaj se ne spreminja?
47. Kaj je kemijska sprememba?
48. Naštej vsaj 5 primerov kemijskih sprememb.
49. Kaj se pri kemijski spremembi spreminja?
50. Med različnimi spremembami izberi tiste, ki so kemijske.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Od celice do organizma dodatna vprašanja

01.    Pojasni povezavo med celico, tkivom, organom in organizmom.
02.    Naštej vsaj tri vrste tkiv.
03.    Naštej vsaj tri različne organe.
04.    Katere organske sisteme potrebujejo živali za življenje?
05.    Kakšna je povezava med dihanjem in celičnim dihanjem?
06.    Kaj je difuzija?
07.    Kako dihajo: enoceličarji, ožigalkarji, kolobarniki?
08.    Kakšna dihala imajo: žuželke, ribe, dvoživke? Opiši način dihanja.
09.    Kateri organizmi dihajo samo s pljuči?
10.    Kaj povzroča dihalne gibe?
11.    Kako prebavljajo enoceličarji (npr. paramecij) – pojasni in opiši.
12.    Kaj se dogaja v prebavni cevi med prebavo hrane?
13.    Zakaj imajo rastlinojedci, vsejedci in mesojedci različno dolgo prebavno cev?
14.    Kateri del prebave se dogaja v ustih?
15.    Opiši pot hrane v prebavni cevi pri človeku.
16.    Kateri del prebave se odvija v želodcu, tankem črevesu, debelem črevesu?
17.    Kakšna je vloga jeter in trebušne slinavke?
18.    Katera hranila so potrebna za preživetje?
19.    Kako se prehranjujejo zajedavci?
20.    Pojasni način prebavljanja pri prežvekovalcih.
21.    Kaj so avtotrofi in kaj heterotrofi?
22.    Katere vrste potrošnikov poznaš?
23.    Kaj se dogaja s snovmi v prehranjevalni verigi?
24.    Kaj se dogaja z energijo v prehranjevalni verigi?
25.    Kakšna je vloga Sonca pri prehranjevalnih verigah in spletih?
26.    Kakšna je vloga krovnih struktur?
27.    Kaj je povrhnjica?
28.    Kakšna je vloga hitinjače in apnenčaste lupine in pri katerih živalih ju srečamo?
29.    Kako rastejo živali, ki imajo hitinjačo in kako tiste, ki imajo apnenčasto ogrodje?

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.