Učni listi - 8. razred - Biologija

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Biologija za osmi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerBiologija za osmi razred osnovne šole. Spoznaj živa bitja in njihove zakonitosti
2. Veda o življenju

- Kaj je biologija?
- Kaj biologija preučuje?
- Na Kaj vplivajo izsledki biologije?
- Komu služijo izsledki biologije?
- Naštej še druge naravoslovne vede!
- Kaj je potrebno upoštevati za popolno razumevanje življenjskih procesov?
- Na Kaj se deli vsaka veda?
- Kaj je ekologija?
- Na katere smeri se deli ekologija?
- Na katere panoge delimo biologijo?
- Kaj vodi znanstvenika raziskovalca?
- Kaj raziskuje znanstvenik?
- Kaj potrebuje znanstvenik?
- Naštej stopnje znanstvenega raziskovanja!
- Kaj je znanost?
- S kom je povezana znanost?
- Kaj so bili znanstveniki v preteklosti?
- Kaj so delali z znanstveniki?
- Kaj se je potem zgodilo z znanstveniki pod pritiski ljudi?
- Naštej pomembne biološke znanstvenike!
- Kaj je postavil aristotel?
- Kaj je vpeljal linné?
- Kaj sta postavila schleiden in schwann?
- Kako je hook prispeval k razvoju biološke znanosti?
- Kaj je spoznal lamarck?
- Kaj je iznašel fleming?
- Kdo je bil charles darwin?
- Kako se imenuje njegova razvojna teprija?
- Kaj so živa bitja?
- Ali se živa bitja razlikujejo od neživih stvari?
- Naštej lastnosti živih bitij!
- Iz kje živa bitja prejemajo snovi?
- Kaj jim daje hrana?
- Kako pravimo rastlinam, ki proizvajajo hrano?
- Kdo se prehranjuje s hrano, ki jo proizvedejo proizvajalci?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Osnove ekologije

- Kaj je ekologija?
- Kaj je življenjski prostor?
- Kako imenujemo življenjski prostor?
- Kdo živi v življenjskem prostoru?
- Kje se pojavljajo posamezne rastlinske ali živalske vrste?
- Kdo vpliva na lastnosti biotopa?
- Katere aktivne vrste razlikujemo glede na nočno – dnevni ritem?
- Kaj so dnevno aktivne vrste?
- Kaj so nočno aktivne vrste?
- Na Kaj vpliva dolžina dneva?
- Kaj je podlaga?
- Katera je najpogostejša podlaga na kopnem?
- Kaj je lahko tudi podlaga?
- Kaj ugotovimo, če se odpravimo na bližnji cvetoči travnik?
- Kdo predstavlja življenjsko združbo travnika?
- Kaj je populacija?
- Zakaj so lahko populacije iste vrste ločene druga od druge?
- Zakaj se organizmi povezujejo med seboj?
- Kako razvrščamo organizme glede na način prehranjevanja?
- Kako še drugače imenujemo avtotrofne organizme?
- Kateri so avtotrofni organizmi?
- Naštej avtotrofne organizme!
- Kateri so heterotrofni organizmi?
- Kaj razlikujemo med heterotrofnimi organizmi?
- Kaj je ekosistem?
- Naštej ekosisteme!
- Kaj predstavlja pomemben del rastlinske odeje na kopnem delu zemlje?
- Od Katerega sloja je odvisno življenje nižjih slojev?
- Zakaj je v bukovem gozdu dovolj svetlobe za podrast le zgodja spomladi?
- Zakaj v smrekovih gozdovih ni sloja grmičevja in zelišč?
- Katere vrste gozdov nudijo najbolj ugodne razmere za življenje živalskim vrstam ?
- Kateri ekosistem je največji na zemlji?
- Kaj vsebuje vodni ekosistem?
- Kaj se dogaja z vodo?
- Kateri je eden najstarejših umetnih ekosistemov?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Življenska raznovrstnost

- Koliko različnih vrst živali in rastlin živi danes na zemlji?
- Koliko ljudi živi na zemlji?
- Ali sta si vsaj dva človeka po lastnostih čisto enaka?
- Od česa so odvisne lastnosti vseh živih bitjih?
- V katerem svetu je raznolikost izrazitejša?
- Kakšni so organizmi med seboj?
- Komu so organizmi prilagojeni?
- V čem se kaže raznovrstnost ali biodiverziteta življenja na zemlji?
- Kako lahko ugotovimo kakšna je življenjska raznolikost na posameznem območju?
- Kateri so poglavitni vzroki za veliko raznovrstnost življenja v sloveniji?
- Kateri dejavniki ogrožajo življenjsko raznovrstnost?
- Kakšno konvencijo je podpisala slovenija?
- Kaj je glavni cilj konvencije o raznovrstnosti?
- Kaj so rezultati teh prizadevanj?
- Katere rastline in živali so na rdečem seznamu?
- Katero je bilo prvo zavarovano območje v sloveniji?
- Koliko površine je danes zavarovane v sloveniji?
- Katere so zavarovane varstvene skupine?
- Kaj ogroža živalske in rastlinske vrste, ki uspevajo na mokriščih?
- Kaj se dogaja z mokrišči v bližini prometnic?
- Kako se lahko razprostirajo mokrišča?
- Čemu je izpostavljeno rastlinstvo in živalstvo v mokriščih?
- Zakaj je ogrožen visokodebelni sadovnjak?
- Kaj poraščajo visokodebelni sadovnjaki?
- Kaj raste v takih sadovnjakih?
- Kakšno je sadje s teh dreves?
- Kaj se zgodi s suhimi travniki, ki jih gnojimo?
- Kaj se zgodi, če travnike ne kosimo redno?
- Kaj travnike ohranja takšne kot so?
- Česa ni na žitnih poljih z uvedbo hibridnih vrst?
- S čim zatrejo semena plevelov, ki vseeno vzklijejo?
- Kaj predstavlja žitno polje?
- Zakaj so ogrožene mrtvice?
- Kaj so mrtvice?
- Kaj predstavljajo mrtvice?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.