Učni listi - 8. razred - Državljanska vzgoja in etika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Državljanska vzgoja in etika za osmi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerDržavljanska vzgoja in etika za osmi razred osnovne šole. Raziskuj etična vprašanja in se nauči o državljanski odgovornosti
2. Družba prihodnosti

- Koliko časa živi in deluje človeštvo na planetu?
- Zakaj dolgo s svojim delom človeštvo ni spreminjalo podobe planeta?
- Od česa so neKaj tisoč let živeli ljudje?
- Ali so s temi dejavnostmi bistveno spreminjAli naravo?
- Kje so pred približno 10 000 leti začeli kmetovati?
- Kaj so naredili, da bi pridobili polja?
- Kaj zadnjih 200 let deluje na planetu?
- Kaj izdela industrija?
- Kaj se zgodi z izdelki, ko niso več uporabni?
- V katerem stoletju se je začel način življenja naglo spreminjati?
- V katerem stoletju se je zgodilo največ sprememb?
- Kako so potovAli pradedki in prababice?
- Kdo je začel šele uporabljati osebne avtomobile, avtobuse in letala?
- Kdaj so začeli uporabljati električne naprave?
- Katere električne naprave so začeli uporabljati v petdesetih in šestdesetih letih?
- Kaj se zgodi s hrano v hladilniku?
- s pomočjo česa deluje hladilnik?
- Kaj se potem zgodi s tem plinom?
- Kako visoko pride ta plin v ozračje?
- Kaj se tam dogaja s tem plinom?
- kakšna je naloga ozona?
- Kakšne hladilnike delajo sedaj?
- Kdo je začel prvi opozarjati na zmanjševanje ozonske zaščite?
- Koliko časa so potrebovAli državni voditelji, da so dojeli, da je položaj resen?
- Kaj so pred dvema letoma storili državni voditelji?
- kakšen dogovor so podpisali?
- Kaj se dogaja s temperaturo zemeljskega ozračja?
- Kaj uporabljamo za delovanje strojev in termoelektrarn, za ogrevanje stanovanj ?
- Kaj so fosilna goriva?
- Kaj nastaja ob izgorevanju teh goriv?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Generacije in kulture

- Kaj pomeni beseda generacija?
- O katerih generacijah lahko govorimo?
- Ali lahko generacije prepoznamo tudi v družini?
- Katere generacije prepoznamo v družini?
- Ali je za generacijo najbolj pomembna starost?
- Kaj je najbolj pomembno za generacije?
- Kakšne naloge opravljajo otroci in mladostniki?
- Kakšne naloge opravljajo starši?
- Kakšne naloge opravljajo stari starši?
- Ali je generacija vedno samo skupina prebivalstva?
- Na kaj vplivajo zgodnje mladostnikove izkušnje?
- Ali so se odrasle generacije v preteklih stoletjih ukravjale z mladimi generacijami?
- Kdo so bili razsvetljenci?
- Na kaj so opozorili razsvetljenci v 18. stoletju?
- Na kaj so tedaj postale pozorne starejše generacije?
- Kaj so v 19. stoletju uvedli v evropi?
- Kaj so začele šole deliti s starši?
- Zakaj se je podaljševalo obdobje med otroštvom in odraslostjo?
- Kako imenujemo obdobje med otroštvom in odraslostjo?
- Kakšno je obdobje mladostništva?
- Zakaj je dane sprehod v odraslost precej raztegnjen?
- Kje se ljudje šolajo po dvajsetem letu?
- Zakaj so mnogi mladi še po dvajsetem letu ekonomsko odvisni od staršev?
- Katera je ena poglavitnih znamenj odraslosti?
- Kaj je za mnoge mlade mladost?
- Ali tudi odrasli kdaj sanjajo o mladosti?
- Zakaj odrasli sanjajo o mladosti?
- Ali je slovenska družba dobro poskrbela za starejšo generacijo?
- Kako je slovenska družba dobro poskrbela za starejšo generacijo?
- Kaj dobiva večina starejših ljudi?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Poklic in delo

- Katere so naravne dobrine?
- Kakšen ekonomski problem ima vsak človek?
- S čim človek povcečuje količino dobrin?
- Kako mora gospodariti s svojimi dobrinami, da bi zadovoljil vsaj poglavine potrebe in želje?
- Ali med dobrine štejemo le izdelke?
- Kako imenujemo dobrine, ki jih opravita zdravnik ali mehanik?
- Ali vsak sam izdela vse izdelke, ki jih potrebnuje ali sam zase opravi vse potrebne storitve?
- Kaj delamo z dobrinami?
- Kakšna je bila včasih menjava?
- Zakaj je bila ta menjava zelo nerodna?
- Kje so že v starih časih  ponujali svoje izdelke in storitve?
- Kdo je bil na trgu?
- Kaj so vedeli prodajalci?
- Kaj postanejo izdelki in storitve, ki se prodajajo na trgu?
- S čim se lahko kupi blago?
- Kaj naredijo prodajalci s prodajo svojega blaga?
- Kaj je možno narediti z denarjem?
- Kje se srečujejo pridelovalci zelenjave in kupci?
- Kaj dela kupec preden kupi zelenjavo?
- Ali se vsi ponudniki izdelkov in storitev srečajo  s kupci?
- Kdo poskbi za menjavo?
- Kje trgovci podajajo blago?
- Kje se lahko danes ponudniki in kupci dogovorijo o nakupu?
- Ali je trg nujno narejen iz stojnic in prodajalnih pultov, za katerem stojijo prodajalci?
- Ali pri plačilu vedno uporabljamo pravi papirnati denar?
- Kje imajo ljudje  denar?
- Kaj izročijo prodajalcu, ko kupijo nek izdelek?
- Kdaj je na trgu cena zelenjave višja?
- Zakaj so cene zjutraj višje?
- Zakaj popoldan prodajalci znižajo cene?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Urejanje skupnih zadev, vprašanja demokracije

- Kdaj govorimo o demokraciji?
- Kateri dve demokraciji razlikujemo?
- Kaj je značilno za demokracijo z neposredno udeležbo državljanov v politiki?
- Kje so že imeli takšno demokracijo?
- Kje so lahko sodelovali državljani v antičnih atenah?
- Kaj je bila pomanjkljivost antične demokracije?
- Kaj je značilno za predstavniško demokracijo?
- Kdo je razvil to obliko demokracije?
- Katero demokracijo imamo v sloveniji?
- Česa se udeležijo državljani, ko se morajo odločiti o izjemno pomembnem vprašanju?
- Kaj izbirajo državljani na volitvah?
- Kaj se zgodi, ko volivci izberejo svoje predstavnike (poslance) v državnem zboru?
- O čem odločajo v njihovem imenu?
- Kako so nastale moderne demokratične države?
- Kakšno misel so začeli zagovarjati filozofi in umetniki?
- Kaj je bistvo liberalne razlage družbe?
- Ali imajo v naši skupnosti vsi enake interese?
- Zakaj državljani sodelujejo v politiki?
- Za Katero stranko bo volil tisti, ki je brezposeln?
- Kakšne skupne interese imamo slovenski državljani?
- Kako imenujemo vse te interese?
- Za Kaj moramo skrbeti, ko želimo uresničiti svoje interese?
- Kaj se zgodi, če se posameznik ne strinja z zakonom?
- Kakšen dogovor obvezno velja za vse slovenske državljane?
- Kaj bi se zgodilo, če državljani v naši skupnosti ne bi spoštovali zakone?
- Kaj bi se potem zgodilo s slovenijo?
- Kdaj demokracija dobro deluje?
- Kdaj je odločanje pregledno?
- Kje so napisane pristojnosti?
- Kaj je vsak državljan dolžan?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Vere in verovanja, krščanstvo

- Kako še lahko rečemo verstvo?
- Zakaj se tudi v šoli učimo o verstvih?
- Kaj je značilno za verne?
- Kaj sestavljajo verni z drugimi vernimi posamezniki, ki so sprejeli isto vero?
- Kaj je verska skupnost?
- Kaj nam govorijo nešteta znamenja?
- Po kom nosijo imena mnoga slovenska mesta?
- Naštej neKaj imen, ki nosijo imena svetnikov!
- Kaj stoji v mestih, vaseh in na gričih?
- Koliko cerkva je v sloveniji?
- Katerih cerkva je največ?
- Katere cerkve so prvovrstni kulturni spomeniki?
- Kaj stoji ob cestah?
- Kaj je ob robu naselij?
- Kaj je na pokopališčih?
- Kaj se dogaja ob praznikih?
- Kaj ljudje delajo v romarskih središčih?
- Kaj prikazujejo nekatera najlepša slikarska in kiparska dela?
- Naštej grške bogove!
- Naštej krščanske svete osebe!
- Naštej svetnike!
- Kje pogosto predvajajo cerkveno glasbo?
- Ali so na radiu ali televiziji oddaje, ki so posebej pripravljene za vernike?
- Za koga so pomembni verski prazniki in verske dejavnosti?
- Katere praznike praznuje večina ljudi?
- Kakšnega izvora so ti prazniki?
- Ali se vsi ljudje zavedajo kakšnega izvora so ti prazniki?
- Kateri verski prazniki so prazniki vseh državljanov?
- Kaj se zgodi ob takih praznikih?
- Kdaj praznujemo božič?
- Kakšen praznik je božič?
- Kdaj je velika noč?
- Kakšen praznik je velika noč?
- Kdaj praznujemo veliki šmaren?
- Kakšen praznik je veliki šmaren?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.