Učni listi - 8. razred - Geografija

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Geografija za osmi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerGeografija za osmi razred osnovne šole. Učenje o Zemlji, krajih in državah
2. Geografija

- Kolikokrat večja je Afrika od Evrope?
- Kaj preseka Afriko na dva dela?
- Zakaj Afriko imenujemo tudi »Črna Afrika«?
- Kakšen relief ima Afrika?
- Kje se razteza Afrika?
- Kakšen je severni del Afrike?
- Zakaj je Afrika severno od Sahare bolj podobna Evropi?
- Kateri del Afrike se trga od preostalega dela?
- Iz česa je sestavljena Afrika (geološka sestava)?
- Kaj sestavlja največji del Afrike?
- Katera Afriška kotlina je največja?
- Kako so nastale kotline?
- Kdaj je nastalo gorovje Atlas?
- Kakšen je relief Afrike?
- Kako se imenuje afriško vulkansko pogorje?
- Kako se imenuje najvišji vrh Afrike?
- Kam se spuščajo strma gorska pobočja?
- Kaj se dogaja z vzhodnim delom Afriške celine?
- V katerem toplotnem pasu leži večina Afrike?
- Kako imenujemo podnebje, ki se nahaja ob Ekvatorju?
- Zakaj je Afrika ena najtoplejših celin?
- Kakšne so značilnosti ekvatorialnega podnebja?
- Kako podnebje vpliva na poseljenost?
- Kako imenujemo podnebje pri katerem se izmenjujeta sušna in vlažna doba?
- Zakaj je ob povratniku nastal pas puščavskega podnebja?
- Kje leži Sahara?
- Kakšna je površina Sahare?
- V čem se razlikujeta tropski in subtropski pas?
- Kakšni vetrovi prihajajo na področje Afrike?
- Od česa je odvisno rastlinstvo Afrike?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.