Učni listi - 8. razred - Kemija

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Kemija za osmi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerKemija za osmi razred osnovne šole. Odkrij skrivnosti sveta snovi in kemičnih reakcij
2. Kemija

- Kemija veda za življenje
- Snovi in njihove lastnosti
- Znaki za nevarnost
- Snovi, čiste snovi in zmesi
- Eksperimenti
- Laboratorijska posoda
- Agregatna stanja
- Atom, molekula
- Modeli atomov in molekul
- Modeli in kemijske formule
- Kemijske formule
- Snovi-povzetek
- Teorija o zgradbi atoma
- Atom delci v atomu
- Vrstno in masno število
- Elektronska ovojnica
- Izotopi
- Periodni sistem elementov (PSE)
- Ioni
- Kationi in anioni
- Ionska vez
- Lastnosti ionskih spojin
- Kovalentna vez
- Lastnosti kovalentne vezi
- Kovalentne vezi pri ogljiku
- Kovinska vez
- Kemijske vezi- utrjevanje
- Fizikalne spremembe
- Kemijske spremembe
- Kemijske reakcije
- Zakon o ohranitvi mase
- Kemijske reakcije in energija
- Kemijske enacbe
- Kemijske reakcije - utrjevanje
- Viri elementov in spojin
- Lastnosti elementov v pse
- Ar in mr
- Masni delež elementa v spojini
- Kovine in nekovine
- Reaktivnost in uporaba kovin
- Alkalijske kovine
- Zemeljskoalkalijske kovine
- Značilne spojine in uporaba- alk in zemeljskoalk kovine
- Prehodni elementi
- Pridobivanje železa
- Železo, jeklo in rjavenje
- Baker in živo srebro
- Ogljik
- Dušik in fosfor
- Kisik in žveplo
- Halogeni elementi
- Žlahtni plini
- Elementi v PSE- utrjevanje
- Kisline v okolju
- Baze v okolju
- Formule kislin in baz
- Indikatorji
- Ph lestvica
- Indikatorji in ph lestvica
- Kisline, baze in električni tok
- Nekovinski in kovinski oksidi
- Kisline in baze ioni
- Oksonijev in hidroksidni ion
- Kisline in baze - jakost
- Nevtralizacija
- Soli
- Uporaba kislin, baz in soli v življenju
- Vpliv k in b na okolje, kisli dež
- K b s utrjevanje
- Raztopine | Raztopine in topnost
- Masni delež topljenca
- Odstotni delež topljenca
- Topnost utrjevanje

Periodni sistem elementov (podrobnosti na naslednji strani)

Periodni_sistem_el3

 

.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.