Učni listi - 8. razred - Slovenščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Slovenščina – jezik

- Jezikovna družina
- Prevzete besede
- Sleng
- Slogovno zaznamovane besede
- Subjektivno in objektivno besedilo
- Umetnostno in neumetnostno besedilo

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


2. Slovenščina – Jezik Glagol

- Glagol ponovitev
- Glagol število
- Glagolski naklon
- Glagolski vid
- Namenilnik
- Nedoločnik

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Slovenščina – Jezik Uradno besedilo

- Oblika uradnega pisma
- Uradno pismo

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Slovenščina – Jezik Večstavčna poved

- Večstavčna poved
- Vejica v podredni povedi
- Veznik

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Slovenščina – Jezik Večstavčna poved Odvisni stavki

- Časovni odvisnik
- Dopustni odvisnik
- Krajevni odvisnik
- Načinovni odvisnik
- Namerni odvisnik
- Osebkov in predmetni odvisnik
- Osebkov odvisnik
- Pogojni odvisnik
- Predmetni odvisnik
- Prilastkov odvisnik
- Vzročni odvisnik

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Slovenščina – Jezik Večstavčna poved

- Pregled odvisnikov
- Vrste odvisnikov

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Slovenščina – Jezik Velika in mala začetnica

- Osebna lastna imena
- Raba male začetnice
- Stvarna lastna imena
- Zemljepisna lastna imena

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Slovenščina – Književnost Anton Aškerc

- Čaša nesmrtnosti 1
- Čaša nesmrtnosti 2
- Čaša nesmrtnosti 3

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Slovenščina – Književnost Anton Tomaž Linhart

- Anton Tomaž Linhart
- Županova Micka
- Županova Micka dramsko besedilo

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Slovenščina – Književnost France Prešeren

- Kaj vem o Prešernu
- Primerjava pesmi Povodn mož in Turjaška Rozamunda
- Apel in čevljar
- Apel in čevljar sonet
- Črtomirjev govor
- Krst pri Savici
- O Vrba
- Povodni mož
- Turjaška Rozamunda

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Slovenščina – Književnost Ivan Tavčar

- Tržačan
- Visoška kronika

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Slovenščina – Književnost Janez Menart

- Kmečka balada
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Slovenščina – Književnost Janko Kersnik

- Mačkova očeta
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Slovenščina – Književnost Lev Nikolajevič Tolstoj

- Starejši brat
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. Slovenščina – Književnost Niko Grafenauer

- Življenje
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


16. Slovenščina – Književnost Pavel Golia

- Grajski vrtnar
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


17. Slovenščina – Književnost Valentin Vodnik

Valentin Vodnik - Razsvetljenec
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.