Učni listi - 8. razred - Slovenščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Slovenščina – jezik

- Jezikovna družina
- Prevzete besede
- Sleng
- Slogovno zaznamovane besede
- Subjektivno in objektivno besedilo
- Umetnostno in neumetnostno besedilo2. Slovenščina – jezik – Glagol

- Glagol ponovitev
- Glagol število
- Glagolski naklon
- Glagolski vid
- Namenilnik
- Nedoločnik3. Slovenščina – jezik – Uradno besedilo

- Oblika uradnega pisma
- Uradno pismo4. Slovenščina – jezik – Večstavčna poved

- Večstavčna poved
- Vejica v podredni povedi
- Veznik5. Slovenščina – jezik – Večstavčna poved – odvisni stavki

- Časovni odvisnik
- Dopustni odvisnik
- Krajevni odvisnik
- Načinovni odvisnik
- Namerni odvisnik
- Osebkov in predmetni odvisnik
- Osebkov odvisnik
- Pogojni odvisnik
- Predmetni odvisnik
- Prilastkov odvisnik
- Vzročni odvisnik6. Slovenščina – jezik – Večstavčna poved

- Pregled odvisnikov
- Vrste odvisnikov7. Slovenščina – jezik – Velika in mala začetnica

- Osebna lastna imena
- Raba male začetnice
- Stvarna lastna imena
- Zemljepisna lastna imena8. Slovenščina – književnost

- Kdo je kdo
- Pregled avtorjev in besedil9. Slovenščina – književnost – Anton Aškerc

- Čaša nesmrtnosti 1
- Čaša nesmrtnosti 2
- Čaša nesmrtnosti 310. Slovenščina – književnost – Anton Tomaž Linhart

- Anton Tomaž Linhart
- Županova Micka
- Županova Micka dramsko besedilo11. Slovenščina – književnost – France Prešeren

- Kaj vem o Prešernu
- Primerjava pesmi Povodn mož in Turjaška Rozamunda
- Apel in čevljar
- Apel in čevljar sonet
- Črtomirjev govor
- Krst pri Savici
- O Vrba
- Povodni mož
- Turjaška Rozamunda12. Slovenščina – književnost – Ivan Tavčar

- Tržačan
- Visoška kronika13. Slovenščina – književnost – Janez Menart

- Kmečka balada


14. Slovenščina – književnost – Janko Kersnik

- Mačkova očeta


15. Slovenščina – književnost – Lev Nikolajevič Tolstoj

- Starejši brat


16. Slovenščina – književnost – Niko Grafenauer

- Življenje


17. Slovenščina – književnost – Pavel Golia

- Grajski vrtnar


18. Slovenščina – književnost – Valentin Vodnik

Valentin Vodnik - RazsvetljenecŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.