Učni listi - 8. razred - Zgodovina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Zgodovina

- Opiši vzroka, ki zmanjšata lakoto v Evropi?
- Zakaj se v razvitih delih Evrope ljudje začnejo preseljevati iz vasi v mesta?
- Kakšne spremembe prinese II.industrijska revolucija?
- Naštej izume v začetku 20. stoletja!
- Katera energetska vira omogočita razvoj novih industrijskih panog?
- Katere države izvedejo znanstveno – tehnično revolucijo?
- Kdaj postane obvezna Osnovna šola?
- Katera tabora se izoblikujeta sredi 19. stoletja?
- Kaj povzroči nastanek socialne demokracije?
- Kakšne zahteve postavijo socialni demokrati?
- Kdaj dobijo prebivalci v Srednji in Zahodni Evropi splošno volilno pravico?
- Kdaj dobijo volilno pravico pri nas?
- Kdaj dobijo volilno pravico ženske?
- Kje v Evropi se razvije kolonializem?
- Kaj razvitim Evropskim državam zagotavljajo kolonije?
- Katero celino si v glavnem razdelita Velika Britanija in Francija?
- Kateri del Azije dobi Rusija?
- Zakaj sta nezadovoljni glede razdelitve kolonij Italija in Nemčija?
- Kaj štejemo kot glavni vzrok za I. svetovno vojno?
- Kateri dve državi se še v gospodarstvu hitro razvijeta?
- Kdaj se spopadeta Japonska in Rusija?
- Katere države sklenejo trozvezo?
- Katere države se združijo proti trozvezi?
- Katera tabora se spopadeta v I. svetovni vojni?
- Katera država zahteva novo delitev kolonij?
- Kakšen je povod za 1. svetovno vojno?
- Kako se imenuje organizacija, ki izvede atentat na avstrijskega prestolonaslednika?
- Katero državo obsodi Avstrija za atentat?
- Po kakšnem času Avstrija napove vojno Srbiji?
- V kakšnem času načrtujeta AO in Nemčija konec vojne?
ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.