Učni listi - 8. razred - Zgodovina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Zgodovina za osmi razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerUčbenik za predmet zgodovine za 8. razred osnovne šole
2. Zgodovina

- Opiši vzroka, ki zmanjšata lakoto v Evropi?
- Zakaj se v razvitih delih Evrope ljudje začnejo preseljevati iz vasi v mesta?
- Kakšne spremembe prinese II.industrijska revolucija?
- Naštej izume v začetku 20. stoletja!
- Katera energetska vira omogočita razvoj novih industrijskih panog?
- Katere države izvedejo znanstveno – tehnično revolucijo?
- Kdaj postane obvezna Osnovna šola?
- Katera tabora se izoblikujeta sredi 19. stoletja?
- Kaj povzroči nastanek socialne demokracije?
- Kakšne zahteve postavijo socialni demokrati?
- Kdaj dobijo prebivalci v Srednji in Zahodni Evropi splošno volilno pravico?
- Kdaj dobijo volilno pravico pri nas?
- Kdaj dobijo volilno pravico ženske?
- Kje v Evropi se razvije kolonializem?
- Kaj razvitim Evropskim državam zagotavljajo kolonije?
- Katero celino si v glavnem razdelita Velika Britanija in Francija?
- Kateri del Azije dobi Rusija?
- Zakaj sta nezadovoljni glede razdelitve kolonij Italija in Nemčija?
- Kaj štejemo kot glavni vzrok za I. svetovno vojno?
- Kateri dve državi se še v gospodarstvu hitro razvijeta?
- Kdaj se spopadeta Japonska in Rusija?
- Katere države sklenejo trozvezo?
- Katere države se združijo proti trozvezi?
- Katera tabora se spopadeta v I. svetovni vojni?
- Katera država zahteva novo delitev kolonij?
- Kakšen je povod za 1. svetovno vojno?
- Kako se imenuje organizacija, ki izvede atentat na avstrijskega prestolonaslednika?
- Katero državo obsodi Avstrija za atentat?
- Po kakšnem času Avstrija napove vojno Srbiji?
- V kakšnem času načrtujeta AO in Nemčija konec vojne?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.