Učni listi - 9. razred - Fizika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Fizika za deveti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerFizika za deveti razred osnovne šole. Raziskuj fizikalne zakone in njihovo vlogo v vsakdanjem življenju
2. Fizika – Delo in energija

- Energijske pretvorbe
- Kinetična energija
- Klanec in škripec
- Klanec
- Moč
- O delu in energiji
- Potencialna energija
- Prementanka
- Prožnostna energija
- Računanje dela
- Škripec
- Vzvod
- Energije besedilne naloge
- Računanje kinetične energije
- Računanje potencialne energije

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Fizika – Temperatura, notranja energija, toplota

- Energija križanka
- Energija se ohranja
- Energijski zakon
- Izparilna toplota
- Notranja energija
- Odisnost vrelišča in tališča od tlaka in primesi
- Specifična toplota
- Sprememba notranje energije
- Sprememba notranje energije s toploto
- Sprememba notranje energije z delom
- Spremembe agregatnega stanja teorija
- Talilna toplota
- Temperatura
- Temperaturno raztezanje kapljevin
- Temperaturno raztezanje računanje
- Temperaturno raztezanje trdnih snovi
- Tlak plina
- Toplotni tok
- Zgradba snovi

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Fizika – Električni tok

- Električna moč
- Električna napetost
- Električni naboj električna sila
- Električni prevodniki in izolatorji
- Električni tok
- Električni upor in ohmov zakon
- Električno delo
- Energijski zakon
- Influenca elektroskop
- Kratki stik in varovalka
- Osnovni elementi električnega kroga
- Strela
- Tok električni naboj besedile naloge
- Tok in napetost različne vezave
- Učinki električnega toka
- Upor žic in drsni upornik
- Zakon o ohranitvi električnega naboja
- Zaporedna in vzporedna vezava porabnikov

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Fizika – Magnetna sila

- Delovanje magnetne sile
- Električno in magnetno polje
- Elektromotorji
- Indukcija in transformator
- Magnetna sila
- Tuljava in elektromagnet

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Fizika – Pospešeno gibanje in drugi newtonow zakon

- Besedilne naloge
- Drugi newtonov zakon
- Enakomerno pospešeno gibanje
- Enakomerno pospešeno gibanje besedilne naloge
- Graf v(t)
- Grafa v(t) in a(t)
- Hitrost
- Hitrost pot besedilne naloge
- Kroženje
- Navpični met
- Padanje telesa in navpični met
- Pospešek hitrost besedilne naloge
- Pot in graf s(t)
- Sila masa pospešek
- Teorija

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.