Učni listi - 9. razred - Matematika

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Enačbe

- Enačbe


2. Geometrijski elementi prostor

- Geometrijska telesa delitev
- Mreže geometrijskih teles
- Odnosi med geometrijskimi elementi
- Razdalje v prostoru3. Izrazi

- Izrazi
- Izrazi besedilne naloge
- Izrazi besedilne naloge geo
- Kvadrat dvočlenika
- Produkt vsote razlike
- Razstavljanje izrazov4. Krogla

- Krogla


5. Linearna funkcija

- Funkcija


6. Piramide

- Enakorobe piramide opis
- Piramida mešane naloge
- Piramida opis
- Pitagorov izrek 3 strana piramida
- Pitagorov izrek 4 strana piramida
- Pitagorov izrek 6 strana piramida
- Pravilna 3 strana piramida
- Pravilna 4 strana piramida
- Pravilna 6 strana piramida7. Prizme

- 3 strana prizma
- 4 strana prizma
- Kocka
- Kvader
- Pravilna 3 strana prizma
- Pravilna 4 strana prizma
- Pravilna 6 strana prizma
- Prizma
- Prizma opis8. Sestavljena telesa

- Sestavljena telesa


9. Sorazmerje in podobnost

- Podobnost
- Razmerje in sorazmerje
- Razmerje - Sorazmerje in podobnost10. Srednje vrednosti

- Srednje vrednosti
- Srednje vrednosti razpršenost11. Stožec

- Stožec lastnosti
- Stožec opis
- Stožec Pitagorov izrek
- Stožec površina
- Stožec prostornina12. Valj

- Enakostranični valj
- Valj
- Valj opis13. Verjetnost

- Verjetnost


14. Vrtenine

- VrtenineŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.