Učni listi - 9. razred - Zgodovina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Zgodovina za deveti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerUčbenik za predmet zgodovine za 9. razred osnovne šole
2. Zgodovina

- Katera država se je sistematično pripravljala na vojno?
- Koliko front je želela odpreti Nemčija?
- Kateri državi nista bili pripravljeni na vojno?
- Kdaj sta podpisali Nemčija in Sovjetska zveza pogodbo o nenapadanju?
- Katera država je najbolj trpela zaradi Nemškega nasilja?
- Kateri državi je Nemčija zasedla aprila 1940?
- Kako se je imenoval način bojevanja Nemcev?
- S katerimi državami podpiše Nemčija trojni pakt?
- Kakšne obljube so si dale podpisnice trojnega pakta?
- Kdaj je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo?
- Opiši dogodke v Pearl Harborju!
- Kdo so bili »Veliki trije«?
- V kateri državi je bil El Alamein?
- Zakaj so Nemci napadli Stalingrad?
- Kje je zmagalo Ameriško ladjevje junija 1942?
- Kakšen sinonim je bil izraz kvizling?
- V kateri državi je bil na oblasti Vidkun Quizling?
- Kako so imenovali svojo usodo Judje?
- Imenuj največje nacistično uničevalno taborišče na Poljskem!
- Kako s tujko imenujemo sodelovanje z okupatorjem?
- Kaj je »genocid«?
- Kje so se sestali Veliki trije leta 1943?
- Kje so odprli drugo fronto in kdaj?
- Kaj se pokaže na Jalti?
- Kateri član na Jalti je bil najbolj nepopustljiv?
- Kako zavezniki prisilijo Japonsko k vdaji?
- Kdaj je Japonska podpisala kapitulacijo?
- Kje v 2. svetovni vojni so potekali najbolj krvavi boji?
- Koliko vojakov je približno sodelovalo v 2. svetovni vojni?
- Kakšne so bile posledice 2. svetovne vojne?
- Katera država je imela največ žrtev v času 2. svetovne vojne?
- Kdaj so Nemci napadli Jugoslavijo?
- Med katere države je bila v času 2. svetovne vojne razdeljena Slovenija?
- Kje je Jugoslavija podpisala pristop k trojnemu paktu?
- Kaj je izbruhnilo po podpisu te pogodbe?
- Katera država je imela glavno besedo pri razkosanju Jugoslavije?
- Kaj je nastalo na ozemlju današnje Hrvaške?
- Katera dva gospodarsko najrazvitejša dela Slovenije zasedejo Nemci?
- Katera država je zasedla Prekmurje?
- Kdaj je Adolf Hitler obiskal Maribor?
- Kam so Nemci šteli Slovence?
- Katere dele Slovenije so zasedli Italijani?
- Kakšne naloge je imel Sosvet?
- Kje je oddajal radio Kričač?
- V kaj se preimenuje Proti imperialistična fronta?
- Kdaj nastanejo partizanske čete?
- Imenuj voditelja komunistične partije Slovenije!
- Napiši glavna cilja komunistične partije Slovenije!
- Imenuj vodjo četnikov!

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.