Ulomki

- Deli celote in ulomki
- Ponazoritev ulomka
- Primerjanje ulomkov *
- Še o ulomkih
- Ulomki in besedilne naloge