Urejanje skupnih zadev, vprašanja demokracije

- Kdaj govorimo o demokraciji?
- Kateri dve demokraciji razlikujemo?
- Kaj je značilno za demokracijo z neposredno udeležbo državljanov v politiki?
- Kje so že imeli takšno demokracijo?
- Kje so lahko sodelovali državljani v antičnih atenah?
- Kaj je bila pomanjkljivost antične demokracije?
- Kaj je značilno za predstavniško demokracijo?
- Kdo je razvil to obliko demokracije?
- Katero demokracijo imamo v sloveniji?
- Česa se udeležijo državljani, ko se morajo odločiti o izjemno pomembnem vprašanju?
- Kaj izbirajo državljani na volitvah?
- Kaj se zgodi, ko volivci izberejo svoje predstavnike (poslance) v državnem zboru?
- O čem odločajo v njihovem imenu?
- Kako so nastale moderne demokratične države?
- Kakšno misel so začeli zagovarjati filozofi in umetniki?
- Kaj je bistvo liberalne razlage družbe?
- Ali imajo v naši skupnosti vsi enake interese?
- Zakaj državljani sodelujejo v politiki?
- Za Katero stranko bo volil tisti, ki je brezposeln?
- Kakšne skupne interese imamo slovenski državljani?
- Kako imenujemo vse te interese?
- Za Kaj moramo skrbeti, ko želimo uresničiti svoje interese?
- Kaj se zgodi, če se posameznik ne strinja z zakonom?
- Kakšen dogovor obvezno velja za vse slovenske državljane?
- Kaj bi se zgodilo, če državljani v naši skupnosti ne bi spoštovali zakone?
- Kaj bi se potem zgodilo s slovenijo?
- Kdaj demokracija dobro deluje?
- Kdaj je odločanje pregledno?
- Kje so napisane pristojnosti?
- Kaj je vsak državljan dolžan?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.