Večkotniki

- Katere od narisanih lomljenk so (napiši na črte):

a) enostavne in sklenjene _____________________
b) enostavne in nesklenjene _____________________
c) neenostavne in sklenjene _____________________
d) neenostavne in nesklenjene _____________________

-  Na črto zapiši, kateri večkotnik je na sliki.

- Zapiši kateri od likov so :

a) vdrti večkotniki ____________________
b) izbočeni večkotniki ____________________

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.