Velika začetnica

- s pisanimi črkami napiši nekaj imen svojih sošolk in sošolcev;
- razvrsti zapisana imena po abecedi;
- s pisanimi črkami zapiši ime in priimek svojega očeta in mame;
- s pisanimi črkami napiši naslove vsaj treh knjig, ki si jih prebral.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.