Velika začetnica

- Podčrtaj občna imena.
- Izpiši lastna imena.
- Dopolni lastna in občna imena.
- Poveži občna imena z lastnimi.