Velika začetnica

- S popravnimi znamenji označi kje bi morala biti velika začetnica.
- Podčrtaj besede, ki jih pišemo z veliko začetnico.
- Zapiši veliko začetnico kjer je potrebno. Povedi prepiši.