Spoznavanje okolja

- kaj ima vsak človek?
- kako ti je ime?
- kako se pišeš?
- kaj lahko še povemo, kadar se predstavimo?
- napiši svoj naslov?
- ali smo si ljudje podobni?
- ali se ljudje med seboj tudi razlikujemo?
- po čem se ljudje med seboj razlikujemo?
- kaj rad delaš?
- kaj rad ješ?
- kaj imamo ljudje še podobno ali različno?
- kako se imenujejo prvi zobje, ki ti izpadejo?
- kateri zobje zrastejo namesto mlečnih?
- ali stalni zobje zrastejo vse istočasno?
- čemu se morajo otroci prilagoditi ob prihodu v šolo?
- ali v šoli lahko vsak otrok uveljavlja svoje želje in interese?
- kako otroci lahko uskladijo želje in interese z drugimi otroki v skupini?
- ali pride v šoli tudi do konfliktov oz sporov?
- zakaj pride do sporov?
- ali ima šola ime?
- kako se imenuje tvoja šola?
- kaj je v šoli?
- kako je ime tvoji učiteljici?
- kako je ime tvoji vzgojiteljici?
- naštej prostore v šoli?
- kaj delamo v telovadnici?
- kaj delamo v jedilnici?
- kaj je v knjižnici?
- kdo dela v knjižnici?
- kaj je zbornica?
- kdo je v ravnateljevi pisarni?
- kdo je ravnatelj?
- kdo dela v kuhinji?
- kaj delajo kuharice?
- kaj je učilnica?
- kaj je v učilnici?
- kaj so učenci istega razreda?
- ali v šoli veljajo pravila?
- kakšna pravila veljajo v šoli?
- kakšni moramo biti vedno v prometu?
- kaj moramo v rpometu upoštevati?
- komu so namenjeni prometni znaki?
- kje moramo biti v prometu še posebej pazljivi?
- kaj uporabljamo zaradi boljše vidljivosti v prometu?
- kje imamo rumeno ruto?
- kje imamo kresničko?
- kje prečkamo cesto?
- kaj se moramo prepričati preden prečkamo cesto?
- kam pogledamo preden prečkamo cesto?
- ali se moramo na sredini ceste ustaviti?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.