Vrste besedil – Opis rastline

- Opiši rastlino na sliki.