Vrste besedil – Opis živali

- Opiši žival na sliki.