Vejica

- Naštej sadje, ki ga poznaš.
- Vejico pišemo pri naštevanju med: besedami in besednimi zvezami ter povedmi.
- Vstavi vejico, kjer je potrebno.
- Napiši nekaj povedi z vejicami.