Vprašalna poved

- Preberi povedi. Podčrtaj vprašalne povedi
- Napiši vprašalne povedi, ki se začenjajo z napisanimi vprašalnicami.
- Vprašaj se pod podčrtanih besedah. Zapiši vprašalne povedi.