Vzklicna poved

- Preberi povedi. Pobarvaj kvadratke pred vzkličnimi povedmi.
- Preberi povedi tako kot so zapisane, nato zamenjaj pike s klicaji in povedi napiši.
- Napiši nekaj vzkličnih povedi.