Vzorniki in avtoritete

- Ali smo ljudje svobodni?
- Kaj nam pripada, ker smo svobodni?
- Katere svoboščine nam pripadajo?
- Ali je posameznikova svoboda omejena?
- Zakaj je posameznikova svoboda omejena?
- Kakšna je pravica do osebne lastnine?
- Zakaj ne smemo žaliti drugih ljudi?
- Ali moramo braniti le svoje pravice?
- Ali je potrebno, da so člani skupnosti strpni?
- Kaj pomeni, da so člani strpni?
- Ali smo vsi odgovorni za svoje ravnanje?
- Kaj se zgodi, če kršimo pravilo?
- Pred kom učenci odgovarjajo za svoje kršitve?
- Kaj učitelj in ravnatelj izrečeta?
- Pred kom zaposleni v podjetju odgovarjajo za svoje kršitve delovne discipline?
- Kaj direktor podjetja ali disciplinska komisija ozrečeta?
- Pred kom odgovarjajo osebe za kršitve zakonov?
- Kako sodišče kaznuje kršilca?
- Kaj so ravnatelj, direktor, general v vojski in sodnik za nas?
- Ali imajo vse avtoritete uraden položaj?
- Zakaj jih spoštujemo kot avtoritete?
- Kdo so avtoriteta za otroke?
- Ali tudi odrasli spoštujejo neuradne avtoritete?
- Katere ljudi štejemo med neuradne avtoritete?
- Kdo ureja odnose v manjših skupinah?
- Kdo ureja odnose v večjih skupnostih?
- Kakšne ustanove delujejo v politiki?
- Kdo obravnava kršitve zakonov in spore?
- Kdo skrbi za izobraževanje državljanov?
- Kdo skrbi za zdravje državljanov?