Zgodovina

- Kako se je imenovalo ljudstvo, ki je živelo v Machu Pichu?
- Naštej nekaj ljudstev, ki so živela na ozemlju današnje Mehike!
- Kje so živeli Maji?
- Katero ljudstvo je živelo v južnih Andih?
- Katero prvo rastlino so sejala ta ljudstva?
- Katere rastline so še gojili?
- Katero ljudstvo je poznalo namakalni sistem?
- Katera ljudstva izginejo pred prihodom Evropejcev?
- Kaj se zgodi s kulturami Majev, Inkov in Aztekov v času Evropskega osvajanja?
- Kdaj so v New Yorku zgradili prvi največji blok?
- V katerem stoletju je Marco Polo potoval po Bližnjem vzhodu?
- Katere predele sveta je obiskal Ibu Battuta?
- Katere stanove najdemo v Evropi v 15. stoletju?
- Na kakšen način so urejali življenje v mestih?
- Kateri sloj prebivalstva se je izražal v latinskem jeziku?
- Kakšne šole so odpirali v mestih?
- Katera pot se zapre z vdorom Turkov v Evropo?
- Katere dobrine so Evropejci uvažali iz Vzhoda?
- Za kaj Evropejci iščejo novo pot na Vzhod?
- Kdaj so Evropejci poznali kompas?
- Kaj je astrolab?
- Kako se je imenoval nov tip ladje?
- Katera Evropska naroda začneta odkrivati svet?
- Zakaj je cerkev podpirala raziskovanje in odkrivanje novih svetov?
- Kateri raziskovalec odkrije najjužnejšo točko Črne celine?
- Po čigavem ukazu to točko preimenujejo v Rt Dobrega upanja?
- Kdo podpre idejo Krištofa Kolumba?
- Kako so se imenovale ladje, ki so popeljale Krištofa Kolumba v svet?
- Kdo okrog leta 1000 odkrije Severo-Vzhodno obrežje Amerike?
- Kateri raziskovalec leta 1513 objadra svet?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.