Življenje v skupnosti

- Kaj je posameznik?
- S kom se človek povezuje?
- Kaj lahko človek zadovolji v skupinah?
- Kako se imenuje skupnost, katere člani so učenci?
- Katerim skupinam pripadajo osnovnošolci?
- Zakaj se ljudje pomezujemo v skupine?
- Kaj je družbena vez?
- Kaj se razvije v skupinah?
- Kaj pomeni, da so ljudje solidarni?
- Kakšni so odnosi v družini ali skupini?
- Kako imenujemo tesno povezane človeške skupine?
- Kaj za vsakega od članov pričakujejo drugi člani?
- Ali lahko člani primarne skupine med seboj zamenjujejo vloge?
- Ali lahko v primarnih skupinah zadovoljimo vse potrebe?
- Katerih potreb ne moremo zadovoljiti v primarnih skupinah?
- Kako imenujemo skupine, v katere se ljudje združujejo da zadovoljijo potrebe?
- Kakšni so odnosi v sekundarnih skupinah?
- Kakšno je razmerje med predsednikom (kluba) in člani?
- Kako imenujemo razmerje podrejenosti oz. nadrejenosti?
- Ali se v sekundarnih skupinah vloge lahko spreminjajo?
- Kdo ima večjo odgovornost v skupini?
- Ali imajo vsi člani skupine enake pravice?
- Kaj v skupinah ljudje pričakujejo drug od drugega?
- Kako pravimo tem pričakovanjem v skupinah?
- Ali so norme povsod enake?
- Zakaj se v večina ljudi obnaša podobno na javnih krajih?
- Zakaj se razvije obnašanje, ki je značilno za neko mesto, deželo Ali kulturo?
- Kaj pomeni, da posameznik v skupini razvija tudi svojo individualnost?
- Kaj sprejme večina skupin za obnašanje svojih članov?
- Kakšna pravila ima demokratično urejena skupina?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.