Zlogi prvi

- ugotovi, kaj sodi skupaj. Sličice poveži;
- preberi prvo sličico. Glasno izgovori prvi del besede.;
- pobarvaj tisto sličico, ki ima prvi del besede enak.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.