Štorklje O.Š. Žabnica







Opis prenosa

»Štorklje pristajajo tam, kjer so dobri ljudje,« je ob zaključku programa, ob odprtju gnezda za štorklje, dejala učiteljica Urška Tičar iz podružnične šole Žabnica, ki je del OŠ Stražišče Kranj.

»Lani, ko smo bili z učenci priče obročkanja mladih štorkelj v sosednji Šutni, smo se navdušili in sklenili, da na robu naše šole, oziroma robu Sorškega polja, postavimo novo gnezdo in s tem povabimo te lepe ptice selivke k nam,« doda učiteljica Saša Porenta.

Skupaj s kolegico Katjo Žlebir in drugimi so poskrbeli, da so učenci suvereno nastopali na malem odru pod košarkarskim košem šolskega igrišča. Bili so del osrednjega dogodka, praznika KS Žabnica, čistilne akcije in spominske slovesnosti na Planici. Igrišče je bilo polno, gospodinje so poskrbele za domače dišeče dobrote, zraven so bili gasilci in vsi, ki so pomagali, da je zamisel o šolskem gnezdu udejanjena. Od Elektra Gorenjske, ki je postavil drog, do domačina Jožeta Freliha, ki je zvaril gnezdo.

Na Gorenjskem je to že dvanajsto gnezdo, kar kaže, da pari štorkelj vedo, kam po vrnitvi iz Afrike na gnezdenje, do jesenskega odhoda na prezimovanja. Učenci podružnične šole so uspeli s projektom pridobiti sredstva MO Kranj, da si lahko v živo ogledujejo dogajanje na »njihovem« gnezdu. Tehnično rešitev za prenos slike je pripravil Jože Kranjc.